LENA - Lokalno gospodarstvo in varstvo narave v Podonavju

LENA projekt je bil s strani RRA Gorenjska BSC Kranj pridobljen v prvem razpisu evropskega programa Interreg Podonavje in je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvajanje projekta se je začelo 1. januarja 2017 in bo trajalo 30 mesecev.

Glavni cilj LENA je okrepitev skupnih in povezanih pristopov ter politik za ohranjanje in trajnostno rabo zavarovanih območij, zlasti območij Natura 2000, ob Donavi in ob njenih pritokih. Projekt hkrati ustvarja nove priložnosti zaslužka, ki temeljijo na gospodarskih dejavnostih povezanih z naravo in nadgrajuje pozitivne vplive dejavnosti po vsej regiji.

Posebni cilji LENA bodo podpirali doseganje glavnega cilja projekta: 1) prenos znanj in krepitev regionalnega gospodarskega potenciala prek pilotnih akcij 2) razvoj pristopov za trajnostno rabo virov v zavarovanih območjih in 3) izboljšanje pogojev za trajnostno uporabo varovanih območij.

To bo prispevalo k ohranjanju, varovanju in razvoju naravne dediščine na območju s a) pridobitvijo podpore lokalnih zainteresiranih strani k ohranjanju narave, b) spodbujanjem lokalnih podjetnikov, da generirajo dobiček iz območij naravne dediščine na način, ki varuje naravne vire, c)  z ustvarjanjem skupnega znanja o učinkovitih pristopih trajnostne rabe zavarovanih območij, in d) z nadgradnjo politik za boljšo trajnostno rabo zavarovanih območij.

Za obravnavo ugotovljenih potreb in izzivov ter za prispevek k izvajanju politike EU Strategije Podonavske regije (EUSDR) in izvajanju vseevropskih politik LENA združuje 13 partnerjev iz 7 držav Podonavja (BG, DE, HU, HR, RO, RS in SI) in 11 zavarovanih območij (ki obsegajo več kot 15 Natura 2000 območij), vgrajenih v podeželske skupnosti, kjer živi blizu pol milijona ljudi.

Strokovno znanje partnerjev o inovativnih pristopih k naravi prijaznemu gospodarskemu razvoju bo mednarodno testirano.  V kolikor bodo testiranja poslovnih praks uspešna bodo le ta prenesena v lokalna okolja. Načrtovanih je kar 24 dogodkov za izmenjavo znanj, 5 pilotnih akcij, ki pomenijo specializirana izobraževanja poslovnih praks, priprava 4 priročnikov na osnovi specializiranih izobraževanj in priprava 1 strateškega dokumenta o spodbujanju lokalnega gospodarstva na naravi prijazen način in varstva narave v Podonavju.

Ti oprijemljivi rezultati bodo zagotovili dolgoročne pogoje za izboljšanje trajnostnega razvoja gospodarskih dejavnosti v zavarovanih območjih in bodo privedli do večje povezanosti med regijami v Podonavju. LENA pridruženi parterji, kot je DANUBEPARKS ali Center za regionalne študije, omogočajo širjenje in nadgradnjo rezultatov.

Celotna vrednost projekta je 2.456.290,72 EUR. Programska prioriteta je Okoljsko in kulturno odgovorna Podonavska regija.  Specifični cilj je Spodbujanje trajnostne rabe naravne in kulturne dediščine ter virov.

Spletna povezava: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/lena

Kontakti: blanka.odlazek@bsc-kranj.si; gregor.erznoznik@bsc-kranj.si; franja.gabrovsek.schmidt@bsc-kranj.si

Prijavite se na naše e-novice!.