LENA - Train the trainers delavnica za vodnike po reki Donavi in njenih pritokih »Danube Guides«

Petdnevne delavnice v Nacionalnem parku Donau-Auen v Orthu (Avstrija) se je udeležilo 15 udeležencev iz šestih držav (Nemčije, Slovenije, Bolgarije, Romunije, Srbije in Hrvaške). Usposabljanje trenerjev se je dotaknilo raznovrstnih tematik, kot so narava in kultura, tehnike vodenja, različni didaktični koncepti in metode. V okviru regionalnih usposabljanj, ki bodo potekala v državah vzdolž reke Donave in njenih pritokov, bodo trenerji delali kot multiplikatorji v svoji regiji, z učenjem vodnikov po reki Donavi in njenih pritokih. Prva regionalna usposabljanja bodo izvedena že v drugi polovici tega leta. V Sloveniji bomo prvi del usposabljanja izvedli jeseni, drugi del pa v začetku leta 2019.

Z namenom priprave in izvedbe standardiziranega usposabljanja in krepitve razumevanja narave in kulture na območju Podonavja se je petnajst udeležencev iz različnih organizacij udeležilo in uspešno zaključilo mednarodno kvalifikacijo za trenerje vodnikov po reki Donavi in njenih pritokih »Danube Guides«. Z izvedenim usposabljanjem se je začela vzpostavljati mreža »vodnikov za Podonavje«, katere namen je med drugim poudarjati in izpostavljati pomembnost narave in kulturne dediščine, njunega ohranjanja in interpretacije.

Usposabljanje ni bilo osredotočeno le na teme, kot so varstvo okolja in kulturna dediščina, udeleženci smo se seznanili z različnimi didaktični pristopi k temu, kako biti dober vodnik in kaj vse je potrebno, da je lahko nekdo dober vodnik. Tekom usposabljanja smo se dotaknili tudi dostopnosti posameznih turističnih zanimivosti, tako potrebnosti vzpostavljanja in ozaveščanja o trajnostni mobilnosti kot tudi dostopnega turizma za osebe s posebnimi potrebami. Usposabljanje je imelo tudi precej praktičen značaj, saj smo udeleženci na podlagi konkretne izkušnje vodenja (pohod po Donavskih travnikih in vožnje po Donavi), ki so jih izvedli izkušeni vodniki Nacionalnega parka Donau-Auen, videli kaj pomeni dobro vodenje, pri tem pa bili pozorni na vsebine in uporabljene metode vodenja.

Usposabljanje "vodnikov po Donavi" je pilotna akcija v okviru projekta LENA "Lokalno gospodarstvo in varstvo narave v Podonavju", ki želi ustvariti nove možnosti dohodka za regije in zavarovana območja vzdolž reke Donave in njenih pritokov. Donaubüro Ulm/Neu-Ulm je odgovoren projektni partner za izvedbo pilotnega ukrepa. Donaubüro Ulm/Neu-Ulm in Response & Ability Gmbh sta pripravila in izvedla kvalifikacijski program in usposabljanje trenerjev, ki sta potekala v osrčju avstrijskega nacionalnega parka Donau-Auen.

Avstrijski Narodni park Donau-Auen se razteza od Dunaja do Marchmündunga na meji s Slovaško. Na poti okoli 36 km prosto tekoče reke Donave, se pokrajina vedno na novo oblikuje. »Au« pomeni vodni gozd, Donau-Auen pa predstavlja mozaik iz vode in življenjskega prostora, ki se ohranja zaradi spreminjajočega vodostaja Donave.

Za več informacij delavnicah, ki bodo izvedene na Gorenjskem se lahko obrnete na Uroša Brankoviča, uros.brankovic@ctrp-kranj.si in Franjo Gabrovšek Schmidt, franja.gabrovsek.schmidt@bsc-kranj.si.

 

Prijavite se na naše e-novice!.