MaC Village (Make Creative Village)

Na BSC do septembra 2021 poteka projekt MaC Village. Podjetja iz kulturne in kreativne industrije se redko kot potencialni partnerji za razvijanje lokalnih naravnih in kulturnih virov ter iskanje inovativne ideje za ohranjanje privlačnosti podeželja. Kreativna industrija je neizkoriščen potencial podeželja Srednje Evrope.

Projekt MaC Village »Ustvarjanje kreativnega podeželja« je zanimiv projekt, v katerem se bodo mednarodni udeleženci od aprila 2019 do septembra 2021 ukvarjali z dvigom kompetenc in spodbujanjem povezovanja podjetij iz kulturne in kreativne industrije (KKI), s ciljem razvoja novih inovativnih produktov, storitev in poslovnih modelov na osnovi lokalnih kulturnih virov. Projekt se izvaja v okviru transnacionalnega programa Interreg Srednja Evropa in je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Njegov cilj je izboljšanje trajnostne rabe kulturne dediščine.

V celotnem obdobju izvajanja projekta bodo na treh pilotnih območjih Gorenjske (Bohinj, Preddvor in Jezersko) izvedene tri lokalne inovacijske delavnice – začetna, razvojna in konsolidacijska, na katerih bo BSC Kranj, eden izmed partnerjev projekta, skupaj s podjetji iz kulturne in kreativne industrije (ang. CCI enterprises) pilotno testiral in izvedel različne metode spodbujanja inovativnosti, ki omogočajo razvoj kompetenc in mreženje KKI podjetij za inovacije. Ključna rezultata (ang. outputs) pilotnih aktivnosti bosta dva:

  1. Novi inovativni produkti, storitve in poslovni modeli, ki temeljijo na trajnostni rabi lokalnih kulturnih virov, in bodo razviti v okviru na novo oblikovanih mrež KKI podjetij;
  2. Orodje za spodbujanje sodelovanja KKI podjetij pri razvoju novih inovativnih produktov, storitev in poslovnih modelov, ki temeljijo na trajnostni rabi lokalnih kulturnih virov, v obliki metodologije (priročnika), ki bo enostaven za uporabo.

Osnova je koncept »Frugal inovacije« (ang. Frugal Innovation) ali varčna inovacija, ki zmanjšuje stroške razvoja in uporabe inovacij, in je koristen predvsem za podjetja, ki delujejo na območjih z malo razpoložljivimi viri, kot je npr. podeželje.

BSC Kranj delavnice izvaja v sodelovanju z mentorjem, g. Brankom Voduškom, priznanim strokovnjakom s področja marketinga. Izvedene so bile zanimive začetne delavnice v Bohinju, Preddvoru in na Jezerskem.

Na delavnici v Bohinju so sodelovali kolegi iz Turističnega društva Bohinj, LIP Pohištva Bohinj in Turizma Bohinj. G. Vodušek je na začetku izpostavil pomen spodbujanja kreativnosti. Poudaril je vlogo BSC Kranj, ki s svojim delovanjem podpira razvoj podjetništva v regiji, skrbi za izmenjavo dobrih praks in krepi mednarodno sodelovanje. Konstruktiven pogovor je pokazal, da je v Bohinju glavna gospodarska panoga bila in ostaja turizem, ki je sicer veliko preveč skoncentriran na poletje, a vseeno generator razvoja in idejni inkubator tega področja. Ob iskanju nadgradnje turistične ponudbe so udeleženci izpostavili domačine, lojalne lokalnemu okolju, ki veliko pripomorejo k prepoznavnosti Bohinja. Omenili so manjše kmetije, ki bi lahko tržile lastne pridelke. Največ časa so namenili možnosti predelave lesa, ki ga je v okolici v obilju. V Bohinju razmišljajo, kaj vse bi lahko izdelali iz lokalnega lesa, npr. ladja, oprema apartmajev, oblikovanje novih izdelkov. Turizem Bohinj kot koordinator idejno sodeluje s podjetjem LIP Pohištvo Bohinj, ki ustvarja leseno opremo za turistične nastanitve. Ker je bila prva delavnica namenjena raziskavi, identifikaciji obravnavanega področja, je bil vodja delavnice, g. Vodušek zadovoljen, da so udeleženci izpostavili les in izdelke iz lesa kot veliko priložnost, na kateri se bo v nadaljevanju ustvaril lokalni poslovni model in rezultiralo v rešitve, ki bodo izbranega proizvajalca spremljale na njegovi uspešni poslovni poti.

Na delavnici v Preddvoru so sodelovali kolegi iz Zavoda za turizem Preddvor, lokalni pridelovalci hrane, rejci drobnice, prašičerejec, ponudniki turističnih nastanitev, Občina Preddvor, Biotehniška fakultete. Ker je Preddvor v prvi vrsti poznan po turistični ponudbi, so udeleženci iskali še druga področja, po katerem je kraj prepoznaven. Eno od vidnejših je ponudba hrane in opisali so s čim se ukvarjajo, kaj ponujajo. Omenili so nabiranje zelišč za domače čaje, ponudbo kozjega, kravjega mleka in izdelkov iz le-tega, suhomesnatih izdelkov, domače moke, žganja, medu, testenin.. Razmišljali so, da se je kulinarika pokazala kot središčni element namena obiska kraja. Izpostavili so, da bi bilo prav, da bi domači gostinci uporabljali lokalne sestavine in ponujali lokalne jedi, npr. posmodulje, masovnek, prato, žgance, štruklje, zarostan močnik, krvavice s črno meto, gvavnek.. Udeleženci delavnice so bili enotni, da so kulinarični užitek prepoznali kot osrednjo temo delavnice. Pogovarjali so se o povezovanju lokalnih ponudnikov, ker bi na ta način lažje ponudili svoje pridelke v prodajo. In ravno povezovanje in ponudba lokalnega kulinaričnega krožnika bo tema naslednje delavnice.

V oktobru je potekala tudi delavnica na Jezerskem kjer so sodelujoči na prvi lokalni inovacijski delavnici prepoznali jezerske pravljice kot najpomembnejšo kulturno dediščino in potencial za razvoj kulturnih in kreativnih industrij na tem območju. Jezersko je namreč dežela za devetimi gorami in devetimi vodami. S svojo odmaknjenostjo, samosvojostjo in lepoto kar sama kliče po pravljicah. Posebej ljudske pripovedi prinašajo v današnji svet vrednote, ki so se kalile stoletja, kot so dobrota, poštenje, zaupanje in pomoč bližnjemu. Pravljice otrokom tudi pomagajo razumeti in spoštovati naravo, spodbujajo celoten otrokov razvoj in razvijajo ustvarjalnost. Poleg tega slovenske ljudske pripovedi predstavljajo pomembno nesnovno kulturno dediščino, ki je v sodobnem času ogrožena in zato toliko bolj dragocena. Sodelujoči so zato kot idejo razvoja produktov navedli pravljično deželo ali deželo doživetij narave in kulture za družine. Koncept pravljične dežele omogoča otrokom nepozabno in prijetno srečanje z naravo, igrami in pravljicami. To je tudi priložnost za srečanje različnih generacij, za druženje v naravnem okolju in za spoznavanje podob iz lokalnega ljudskega izročila ter duhovnega sveta naših prednikov.

 

Spletna stran projekta:  https://www.interreg-central.eu/Content.Node/MaC-Village.html

 

Projekt Mac Village je del programa Interreg Central Europe Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Znesek skupnega financiranja znaša  1.166.174,16 EUR.

 

 

 

  V Bohinju

 

  V Preddvoru

Prijavite se na naše e-novice!.