MaC Village – Ustvarjanje kreativnega podeželja

Projekt MaC Village je zanimiv projekt, v katerem BSC Kranj spodbuja povezovanje podjetij iz kulturne in kreativne industrije (KKI) na treh pilotnih območjih Gorenjske (Bohinj, Preddvor in Jezersko). Namen je razvijanje lokalnih naravnih in kulturnih virov ter iskanje inovativnih idej za ohranjanje privlačnosti podeželja.

Podjetja iz kulturne in kreativne industrije se redko prepoznani kot potencialni partnerji za razvijanje lokalnih naravnih in kulturnih virov ter iskanje inovativne ideje za ohranjanje privlačnosti podeželja.

Projekt MaC Village »Ustvarjanje kreativnega podeželja« je zanimiv projekt, v katerem BSC Kranj spodbuja povezovanje podjetij iz kulturne in kreativne industrije (KKI) na treh pilotnih območjih Gorenjske (Bohinj, Preddvor in Jezersko). Podjetja preko inovacijskih delavnic skupaj iščejo ideje in razvijajo nove produkte, storitve in poslovne modele, ki temeljijo na trajnostni rabi lokalnih kulturnih virov. Delujemo po konceptu »Frugal inovacije«, ki nam omogoča razvoj in uporabo inovacij z manj razpoložljivimi viri, in je zato idealen predvsem za mala podjetja na podeželju. Na osnovi izmenjave mednarodnih praks in znanj bo pripravljen tudi priročnik, ki ga bodo lahko uporabili pri uvajanju inovacij v svojem okolju tudi po koncu projekta.

 

Bohinjski »kreativci« iščejo inovativne ideje za bolj učinkovito promocijo izdelkov iz lokalnega lesa, kot so ladjice za plovbo po Bohinjskem jezeru, pohištvo za apartmaje in druge izdelke v okviru že tako dobro prepoznavne turistične infrastrukture. Poleg Turizma Bohinj in turističnega društva je eden izmed ključnih partnerjev tudi podjetje LIPP Pohištvo Bohinj, ki ustvarja leseno opremo za turistične nastanitve.

 

V Preddvoru se lokalni pridelovalci hrane, rejci drobnice, prašičerejci in ponudniki gostinsko turističnih nastanitev, skupaj z zavodom za turizem in Občino Preddvor, trudijo vzpostaviti kratke dobavne verige in skupno blagovno znamko za lokalne kmetijske in živilske proizvode.

 

Za devetimi gorami in devetimi vodami, Park Jezersko d.o.o. razvija produkt »Pravljična deželica«. Jezerske ljudske pravljice so najpomembnejša kulturna dediščina te odmaknjene, samosvoje in lepe zelene doline v osrčju Savinjskih Alp. Najmlajše in njihove starše čaka nova turistična ponudba doživetij ljudskih pravljic v naravi. Skozi igro in spretnostne izzive bo prebudila njihovo ustvarjalnost, jih naučila razumeti in spoštovati naravo, ter jih spomnila na vrednote kot so dobrota, poštenje, zaupanje in pomoč bližnjemu.

Prijavite se na naše e-novice!.