MEDNARODNA KONFERENCA »SPODBUJANJE RAZVOJA INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ IN NOVIH POSLOVNIH MODELOV V MALIH IN SREDNJIH PODJETJIH NA PODEŽELJU«

Na Biotehnični fakulteti, v Rodici, je 12. 2. 2019 potekala mednarodna konferenca na temo spodbujanja razvoja inovativnih tehnologij in novih poslovnih modelov v malih in srednjih podjetjih na podeželju, katere se je udeležilo 40 obiskovalcev iz 8 evropskih držav.

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, je v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Gorenjska - BSC Kranj organizirala mednarodno konferenco, kjer so predavali predstavniki 4 evropskih držav.

Prof. dr. Luka Juvančič iz Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete je predstavil proces prehoda na biogospodarstvo in posledice za gospodarsko konvergenco podeželskih območij. Izpostavil je pomen biogospodarstva, novega načina razmišljanja in poslovnih modelov, ki podpirajo izkoristek vseh možnih materialov, produktov, stranskih produktov in temeljijo na ideji krožnega gospodarstva. Izredno pomembna je skrb za neškodljivo pridelavo hrane in produktov, tako za naravo kot ljudi. Biološko pridelana hrana ima večjo dodano vrednost tudi na trgu. Po njegovem mnenju ima Slovenija največji potencial za gospodarski razvoj z vidika izkoriščanja naravnih virov skrit v trajnostnem koriščenju gozda, predvsem pa v predelavi lesa v polizdelke in izdelke.

Matthew Gorton in Jeremy Philipson z Univerze Newcastle, Velika Britanija, sta predstavila podjetniška središča na podeželju: lekcije iz Združenega kraljestva. Podjetniška središča na podeželju predstavljajo mehanizem za spodbujanje inovacij in rasti podeželskih podjetij. Poleg tega sta predstavila primerjalno analizo podjetij na podeželju in podjetij v mestih. Podjetništvo na podeželju ne zaostaja po ničemer za podjetništvom v urbanih okoljih. Običajno se začne doma, ker želijo podjetniki v začetni fazi zmanjšati stroške najema pisarn in prevoza. Glede na tehnološke zmožnosti komuniciranja na daljavo in mobilne zmožnosti, velikokrat tudi v fazi širjenja ni potrebno spreminjati lokacije. Velika podpora so podjetniška središča na podeželju, ki nudijo poslovni prostor in podjetniško okolje. Lokacija se spreminja po navadi ravno zaradi rasti podjetja in potrebe po več prostora, kar lahko predstavlja problem, v kolikor ni možnosti najema ali odkupa ustreznega prostora v primarnem okolju.   

Norbert Bodor iz Ministrstva za finance, Oddelek za razvoj regionalnih programov, Madžarska, je predstavil politike madžarskega teritorialnega operativnega programa. Ministrstvo je uvedlo nov pristop oblikovanja politik in sicer od spodaj navzgor, ki odpravlja tekmovalnost za razporeditev finančnih sredstev znotraj javnega sektorja. Predstavljen je bil integriran sistem načrtovanja razvoja na podeželju, identifikacija potreb glede na gospodarski sektor in specifične razvojne potrebe ter kako se le te prenesejo v politike na lokalni ravni: Razvojni koncept za naselbine in Integrirana razvojna strategija za naselbine; na občinski, okrožni ravni: okrožni, občinski načrti; na teritorialni ravni: Integrirani teritorialni programi in na nacionalni ravni: Teritorialni in naselbinski razvojni operativni program. Za namen zagotavljanja lokalnih in regionalnih pogojev, ki posredno pomagajo poslovanju podjetij, ob podpori lokalnih oblasti nameni Madžarska okoli 4 milijarde evrov.

Sandra Muižniece-Brasava iz Univerze v Latviji, Fakultete za prehransko tehnologijo, je predstavila podporne Centre za prenos tehnologij za sprejetje inovacij v podeželskih malih in srednje velikih podjetjih. Center je del Fakultete in spodbuja različne vrste gospodarskih dejavnosti, kot na primer okoljsko inženirstvo in upravljanje z vodami, prostorsko načrtovanje, gradbeništvo, krajinsko arhitekturo, znanosti o okolju in drugo. Primer tovrstne spodbude je projekt Pupuchi, fava fižol. Fava fižol (Vicia faba), je znan v kulinaričnem smislu kot fižol in je vrsta cvetočih rastlin v družini Fabaceae graha in fižola. Velja za super hrano in vsebuje veliko beljakovin. Spodbude za razvoj produkta je Fakulteta ponudila v obliki podjetniškega okolja, prostora, strokovnih znanj in finančnih spodbud. Produkt sestavljajo različne obdelave in okusi fava fižola (pražen, soljen, začinjen, naraven, oblit s čokolado …) in tudi suha jabolka s semeni sezama.

V okviru mednarodne konference je bil organiziran tudi ogled na terenu, delegacija je med drugim obiskala tudi podjetje Knauf Insulation v Škofji Loki, več o obisku lahko preberete na sledeči povezavi:

https://www.urbanscape-architecture.com/news/innogrow-group-at-our-new-knauf-insulation-experience-center-kiexc/

Mednarodna konferenca je bila organizirana v sklopu projekta INNOGROW - »Regionalne politike za inovacijsko usmerjeno konkurenčnost in rast malih in srednjih podjetij na podeželju«, sofinanciranega s strani evropskih sredstev programa Interreg Europe. Vrednost celotnega projekta znaša 1.574,322 EUR in združuje partnerje iz Grčije, Italije, Latvije, Velike Britanije, Bolgarije, Češke, Madžarske in Slovenije. Slovenski partner v projektu je Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj.

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.