MobiliseSME – začetek projekta

Evropska unija izvaja več različnih programov mobilnosti zaposlenih, podjetnikov in potencialnih podjetnikov, z namenom usposabljanja in razvoja veščin v tujini. BSC Kranj, kot edina posredniška organizacija na Gorenjskem, izvaja program izmenjave zaposlenih MobiliseSME. Korona časom navkljub, izmenjave potekajo nemoteno.

BSC Kranj je kot partner vključen v evropski projekt MobiliseSME, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije in Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI). Glavni cilj projekta je podpiranje kratkoročne čezmejne napotitve – začasna premestitev zaposlenega iz enega podjetja (pošiljatelj) v drugo podjetje (gostitelj), ki je v eni izmed držav članic EU.

 

Zaposleni, ki si želijo čezmejno mobilnost izkusiti v drugem podjetju za čas enega do šestih mesecev, se lahko pridružijo programu MobiliseSME. Prijavijo se lahko mala in srednje velika podjetja (MSP) s svojimi zaposlenimi, menedžerji in lastniki ali solastniki, samostojni podjetniki, tudi odvetniki, notarji, davčni računovodje, pooblaščeni finančni revizorji, zdravniki, farmacevti, psihologi, arhitekti, inženirji, če izpolnjujejo merila.

Podjetja lahko svoje zaposlene napotijo na izmenjavo v tujino ali pa sodelujejo kot gostiteljska podjetja in na izmenjavo sprejemajo zaposlene iz tujine. Te napotitve bodo nudile priložnosti za razvoj veščin in znanj, pa tudi za podjetja, da izboljšajo svoje poslovanje bodisi z vzpostavljanjem novih stikov v tujini bodisi s krepitvijo svojih obstoječih partnerstev. Večja podjetja tudi lahko sodelujejo, vendar le kot gostitelji (prejmejo napotene zaposlene, ne pa jih napotijo).

 

Namen programa je podpirati ljudi, ki so že zaposleni (tudi menedžerji in / ali (so)lastniki) in želijo čezmejno mobilnost izkusiti v drugem podjetju za omejeno časovno obdobje, hkrati pa ohraniti pogodbeno zvezo s svojim delodajalcem.

Končni cilj je spodbuditi internacionalizacijo malih in srednjih podjetij v EU, povečati njihovo konkurenčnost in vzpostaviti skupno metodologijo na ravni EU za shemo mobilnosti za zaposlene v MSP-jih.

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na posredniški organizaciji BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj.

 

Kontakt:

Nives Justin

Tel.: 04/28 17 247

E-naslov: nives.justin@bsc-kranj.si

Tamara Mravinec

04/77 77 250

tamara.mravinec@bsc-kranj.si

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.