Na 3. redni seji Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija potrdil osnutek Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 v vrednosti 4,5 milijard evrov

V Mestni hiši v Ljubljani je 8. 7. 2022 potekala 3. redna seja Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija (v nadaljevanju Razvojni svet KRZS), kjer je bil soglasno potrjen osnutek Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 v vrednosti 4,5 milijarde evrov, od tega bo Evropska unija prispevala 3,2 milijarde evrov.

Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 je eden od strateških dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike, zato mora Slovenija pohiteti z njegovo oddajo na Evropsko komisijo, v kolikor ne želi izgubiti skoraj 500 milijonov evropskih sredstev.

Drugi strateški dokument, ki je trenutno še v procesu programiranja, je Program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027.

Razvojni svet KRZS pričakuje od Vlade RS zagotovila glede ustrezne višine sofinanciranja evropskih projektov iz nacionalnega proračuna, da bo razmerje celotnega obsega sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada 40/60 v korist kohezijske regije Vzhodna Slovenija oziroma sofinanciranje projektov do višine 85%, kot je zagotovljeno v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Poleg tega Razvojni svet KRZS pričakuje pripravo zavezujočega dokumenta, kjer bo jasno zapisano, da se nacionalni prispevek zagotavlja do konca programskega obdobja 2021–2027 in je obvezen za vse Vlade.

V okviru Sporazuma o partnerstvu bodo sredstva namenjena spodbujanju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije s poudarkom na zelenem in digitalnem prehodu kot ključnima evropskima prioritetama. S sredstvi se bo naslavljalo tudi razlike med urbanim in ruralnim področjem, predvsem z naslova dostopnosti zdravstvenih in socialnih storitev.  

 

Konkurenčna, zelena in digitalna ekonomija

Slovenija bo namenila 2,4 milijarde iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, od tega 1,2 milijardi za povečanje konkurenčnosti in digitalne povezljivosti, 1,1 milijarde za izvajanje Zelenega dogovora s prehodom na krožno gospodarstvo, trajnostno mobilnostjo, prilagajanjem na podnebne spremembe, zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov in zaščito biotske raznovrstnosti.

 

Sklad za pravični prehod

Sredstva v višini dobrih 300 milijonov bodo namenjena dvema premogovnima regijama - Savinjsko-Šaleški in Zasavski za prestrukturiranje regije tako iz gospodarskih kot iz socialnih in okolijskih vidikov, ob upoštevanju zagotavljanja stabilnega (novega) vira energije.

 

Za socialno vključujočo družbo

Okrog 950 milijonov bo na voljo za socialno vključujočo družbo iz Evropskega socialnega sklada +. Dobrih 645 milijonov evrov bo namenjenih okrepitvi znanja, spretnosti in odzivnosti trga dela, medtem ko bo preko 400 milijonov evrov namenjenih za izboljšanje pogojev dolgotrajne oskrbe, zdravstvenih storitev in socialno vključevanje. Za turizem in trajnostno kulturo pa bo na voljo nekaj več kot 24 milijonov evrov ter dobrih 32 milijonov evrov za odpravljanje materialne prikrajšanosti.

 

Trajnostno ribištvo

Okrog 34 milijonov evrov bo namenjenih zagotavljanju odpornosti sektorjev morskega gospodarskega ribolova, akvakulture in predelave.

 

Spletna stran: https://zahodna-slovenija.si/kohezijska-politika-po-2021/

 

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.