Na Gorenjskem se gradijo nove kolesarske povezave

Gorenjske občine so letos pridobile evropska in državna sredstva za gradnjo 6 kolesarskih povezav v skupni dolžini 43 kilometrov. Nove kolesarske poti bodo v naslednjih dveh letih vzpostavljene na relacijah Radovljica−Lesce, Železniki−Selca, Naklo−Zadraga, Škofja Loka−Virmaše, Kokrica−Brdo in Bled−Bohinjska Bistrica.

Odločbe o finančni podpori so bile izdane v okviru Dogovora za razvoj regij (DRR), inštrumenta regionalne politike, ki omogoča uresničevanje ciljev regionalnih razvojnih programov v Sloveniji. V gorenjskem razvojnem programu je kot pomembna prioriteta razvoja navedena trajnostna mobilnost in v sklopu tega zagotavljanje varnih kolesarskih povezav znotraj in med naselji. Namen vzpostavljanja novih povezav je spodbujati naravi prijazne oblike mobilnosti od doma do šole, službe in drugih storitvenih in poslovnih dejavnosti. Hkrati je urejena kolesarska infrastruktura pomembna tudi za spodbujanje rekreacije prebivalcev, kakovost bivanja in razvoj turizma.

Skupna vrednost novih kolesarskih povezav na Gorenjskem je 26,5 milijona evrov, od tega je 5,7 milijonov evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, 13,3 milijonov evrov bo zagotovilo Ministrstvo za infrastrukturo in 7,5 milijonov lokalne skupnosti.

Za navedene kolesarske povezave so pridobljena vsa soglasja, dovoljenja in projektna dokumentacija. Trenutno potekajo postopki za izbor izvajalcev gradbenih del oziroma ponekod tudi že gradbena dela na terenu. Kolesarska povezava Kokrica-Brdo pa je bila v avgustu že dokončana. Mestna občina Kranj je s tem zagotovila večjo prometno varnost na tem odseku, z označitvijo kolesarskih pasov pa vzpostavila neprekinjeno povezavo za kolesarje od vodovodnega stolpa v Kranju do Predoselj.

 

Nove kolesarske poti bodo velika pridobitev tudi za promocijo gorenjskega kolesarskega omrežja. Kar nekaj tras namreč poteka po prometno precej obremenjenih lokalnih in regionalnih cestah, zato je vsaka novo zgrajena pot velika pridobitev za varno in kakovostno doživetje kolesarjenja na Gorenjskem.

Prijavite se na naše e-novice!.