Na Gorenjskem so se sestali partnerji projekta ReMOBIL – Regijski centri mobilnosti

BSC Kranj – RRA Gorenjske je v sodelovanju z RRA Ljubljanske urbane regije v maju organiziral tretje partnersko srečanje projekta ReMOBIL – Regijski centri mobilnosti, katerega so se udeležili tudi norveški partnerji iz regije Viken. Dogodek s plenarnim delom in ogledi dobrih praks se je ob sodelovanju lokalnih akterjev odvijal v Bohinju, na Bledu, v Kranju in Ljubljani.

 

Prvi dan je bil namenjen plenarnemu delu in pregledu dosedanjih, že izvedenih aktivnosti. Zbrane je pozdravil Rok Šimenc, direktor BSC Kranj – RRA Gorenjske, ki je uvodoma orisal gorenjsko regijo, predstavil delo agencije, Regionalni razvojni program 2021-2027 in ključne projekte s področja okolja, prostora in infrastrukture.

Norveškim partnerjem so bile orisane dobre prakse iz različnih regij in področij, od študije dobrih praks upravljanja mobilnosti, prostorskega načrtovanja s poudarkom na trajnostni mobilnosti v Mariboru in uvajanja javnega prevoza na Pohorju, do povezovanja potniškega prometa in kolesarskih turističnih produktov na Koroškem. Za Gorenjsko smo izpostavili načrtovanje Gorenjskega kolesarskega omrežja, sistem za izposojo koles Gorenjska.bike in primer Mestne občine Kranj, ki je ena izmed vodilnih slovenskih občin, ki si intenzivno prizadeva za prehod na okolju prijaznejšo mobilnost.

Drugi dan je bil namenjen ogledom dobrih praks. Klemen Langus iz Turizma Bohinj je v Centru Bohinjka predstavil izzive in ukrepe za usmerjanje turističnih prometnih tokov, s katerimi želijo lokalnemu prebivalstvu povrniti kvaliteto bivanja. Na Bledu je partnerje pozdravil župan Anton Mežan, Romana Purkart iz Turizma Bled pa je pojasnila, kakšne možnosti za potovanje z javnim potniškim prometom imajo obiskovalci Bleda in zaledja. V Kranju, v Kovačnici, je Jaka Hrastnik iz AMZS predstavil aplikacijo NOMO, mag. Tomaž Lanišek iz Mestne občine Kranj pa je zbranim pojasnil prizadevanja na področju trajnostne mobilnosti v sklopu misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030.

 

 

Zadnji dan srečanja so se partnerji dveh projektov, ReMOBIL in SmartMOVE, udeležili študijske ture po Ljubljani. Klemen Gostič iz RRA LUR je predstavil stanje pred in po prometni obnovi centra Ljubljane. Stanje glavne avtobusne in železniške postaje in Masarykove ceste smo partnerji primerjali z maketo načrtovanega projekta nove avtobusne in železniške postaje v Mestni hiši.  Predstavniki Direktorata za prometno politiko iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo so norveškim partnerjem predstavili Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 in Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa, Zakon o celovitem načrtovanju prometa, Mobilnost na alternativna goriva v javnem prometu in Kolesarsko strategijo Slovenije.

Partnerji iz Sveta okrožja Viken so v refleksiji na tridnevni obisk gorenjske in ljubljanske regije poudarili, da jih je med drugim navdušilo: načrtovanje trajnostne mobilnosti na podeželju, natančneje na območju TNP in integrirane cene javnega avtobusnega prevoza v paket turističnih storitev, saj se tudi sami soočajo s tovrstnim izzivom ter načrtovanje centraliziranega pridobivanja podatkov o storitvah, prihodih in odhodih ter zasedenosti medkrajevnega javnega potniškega prevoza za pripravo aplikacije, ki bo omogočala tudi nakup kart za prevoz z javnim potniškim prevozom. Med študijsko turo v Ljubljani je bilo omenjeno, da Mestna občina Ljubljana razmišlja tudi o možnosti ponovne postavitve tramvajev, vendar so partnerji iz Norveške svetovali, naj poleg tranzicije na alternativne vire goriv v cestnem javnem potniškem prometu raje razmišljamo o novih tehnoloških rešitvah, npr. samovozečih malih avtobusih, ki so cenejši, tišji, fleksibilnejši in manj vsiljivi za urbano okolje kot najnovejši tramvaji.

 

Prijavite se na naše e-novice!.