Na poti digitalizacije Gorenjske regije

Gorenjska regija je pod okriljem področja za pametne skupnosti BSC Kranj ustanovila Odbor za pametne skupnosti, ki je v sredo, 15. septembra 2021 zasedal svojo prvo, konstitutivno sejo. Seznanili so se s področji delovanja, namenom in vlogo odbora ter začrtali plane za prihodnost.

S pričetkom letošnjega koledarskega leta smo pričeli s pripravo delovnih aktivnosti za ustanovitev Odbora za pametne skupnosti, ki smo ga junija letos na seji Razvojnega sveta gorenjske regije pod vodstvom področja za pametne skupnosti BSC Kranj tudi ustanovili. Odbor združuje digitalno najbolj naprednih šest občine regije (Mestno občino Kranj in občine Bled, Bohinj, Jesenice, Škofja Loka, Tržič), 14 podjetij, ki se ukvarjajo z digitalizacijo, in dve fizični osebi, ki nudita uvid in modrost zrele generacije na področjih digitalizacije, pametnih mest in skupnosti, zaradi česar bo lažja implementacija v regijskem okolju. Odbor za pametne skupnosti vodi Jelena Vidović, vodja področja za pametne skupnosti BSC Kranj. Skladno s četverno vijačnico so člani odbora strokovni posamezniki iz različnih področij družbe, akademiki, politiki, podjetja in tudi končni uporabniki. Primarna naloga odbora je unovčiti znanje iz področja regijskih, nacionalnih in transnacionalnih projektov, pridobiti nepovratna evropska sredstva, kar nam bo omogočilo spodbujanje razvoja novih digitalnih produktov in storitev, širiti in pridobivati znanje ter izkušnje na področju digitalizacije in preko sodelovanja omogočiti vzpostavljanje novih partnerstev, s katerimi bo mogoče uspešneje nagovarjati sodobne izzive. Menimo, da je ključno pri uspešni vpeljavi digitalizacije v regijo, da se koraki digitaliziranja specificirajo v konkretne predloge – pri čemer je potrebno izhajati iz realnih potreb uporabnikov. Zavedamo se, da je digitalizacija izjemnega pomena za Gorenjsko regijo, zaradi česar se že dobro leto aktivno pripravljamo in smo letošnjo pomlad tudi že uspešno stopili na pot za katero vemo, da bo dolga in polna izzivov.

 

V sredo, 15. septembra 2021, smo se na prvi konstitutivni seji Odbora za pametne skupnosti zbrali člani odbora in na dvo-urnem zasedanju začrtali pot, po kateri želimo hoditi, področja na katerih želimo delovati ter s tem Gorenjsko regijo ponesti še višje.

 

Delovanje odbora

Odbor za pametne skupnosti si bo prizadeval za delovanje v korist celotne Gorenjske regije na področjih:

  • Priprava ključnih regijskih projektov in ukrepov, po zgledu projekta Pametni prometni sistemi, 2021–2027.
  • JR PMIS: Pametni prometni sistem Gorenjske: ponovitev prijave v okviru splošnih razvojnih nalog na Javni razpis za demonstracijske projekte pametnih mest in skupnosti JR PMIS, katerega prvi rok je bil razveljavljen v Uradnem Listu dne 15. 9. 2021.
  • Dvig digitalnih kompetenc javnih uslužbencev in tudi starejših.
  • Sinergije s projektom HoCare 2.0, pri katerem sodelujemo z Mestno občino Kranj in Domom Starejših občanov Kranj.
  • Želimo soustvarjati vključujočo pametno družbo za bolj kakovostne življenjske procese - predvsem na organizacijo delavnic, prenos znanja, prenos dobrih praks iz tujine, povezovanje 4-ih ključnih sektorjev.
  • Turizem in revitalizacija le tega.
  • Zdravo življenje v povezavi z digitalizacijo.
  • Načrt za okrevanje in odpornost regij.
  • Transnacionalni programi financiranja, pri čemer načrtujemo prijavo projektov na vsaj dveh evropskih razpisih.

 

Regionalni akcijski načrt digitalne transformacije 

BSC Kranj je v sodelovanju z Inštitutom za digitalizacijo in občinami iz celotne Gorenjske regije pripravil regionalni akcijski načrt za digitalno transformacijo, ki predstavlja temeljni dokument, na podlagi katerega bo vseh 18 Gorenjskih občin izvajalo skupne ukrepe v smeri pametnih občin, pametnih skupnosti in pametne regije. Akcijski načrt je pripravljen na podlagi skupnih potreb vseh občin Gorenjske regije. Opredeljuje ključna področja v sklopu katerih so identificirani skupni problemi, skupni cilji ter skupni ukrepi za dosego teh ciljev v letu 2021–2023.  

 V skoraj 200 strani dolgem dokumentu najdemo opis celotne regije, opis vsake izmed 18 sodelujočih občin, analizo obstoječega stanja v občinah, začetno stanje digitalizacije na nivoju občin, stanje na področju skupnih občinskih služb in komunale, želena stopnja digitalne zrelosti občine, prioritetna področja in projekte. Enaki segmenti so zajeti tudi na regionalnem nivoju strategije, dokument pa vsebuje tudi pripravo programa dela, prioritetne skupine cilje, razdeljene po področjih, opredeljene stroškovnike, možnosti financiranja, predvidenih aktivnosti in drugih relevantnih virov za digitalizacijo regije v obdobju 2021–2023.

 

Občine so sodelovale pri oblikovanju regionalnega akcijskega načrta digitalne transformacije, pri čemer večina si je občin že rezervirala sredstva za izvedbo določenih naložb v digitalizacijo procesov. Skozi to novo področje bomo spremljali izvedbo tistih aktivnosti, ki so predvidene v okviru akcijskega načrta, na razpolago bi bili za svetovanje in iskanje možnosti za financiranje teh aktivnosti skozi druge kanale financiranja, bodisi skozi načrt za okrevanje in odpornost, bodisi skozi večletni finančni mehanizem.

 

     

Prijavite se na naše e-novice!.