Na poti do trajnostnih družbenih naložb – povabilo k sodelovanju v mednarodnem tekmovanju

Imaš poslovno idejo s pozitivnim okoljskim ali družbenim učinkom? Želiš izvedeti več o naložbah z družbenim učinkom in njihovem financiranju? Zainteresirane vabimo k sodelovanju v izobraževanju in mednarodnem tekmovanju, kjer bodo najboljši poslovni načrti tudi nagrajeni.
Projekt Finance4SocialChange je financiran z evropskimi sredstvi iz programa Interreg Podonavje in je namenjen spodbujanju razvoja družbenih podjetij v območju Podonavja.
 
Dandanes so naložbe z družbenim učinkom razmeroma novo finančno orodje, ki pridobiva na prepoznavnosti in priljubljenosti med vlagatelji in podjetniki. Prednost pred t. i. tradicionalnimi naložbami je v tem, da naložbe z družbenim učinkom poleg poslovnih ciljev poskušajo reševati tudi družbene izzive. Območje Podonavja še vedno močno zaostaja za svetovnimi trendi na področju družbenega podjetništva in naložb z družbenim učinkom. Ocenjujejo, da je le 2 % naložb z družbenim učinkom usmerjenih v podonavska podjetja.
 
Leta 2018 je Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj začela izvajati projekt Finance4SocialChange. V njem sodeluje 13 partnerjev iz 10 držav območja Podonavja (Avstrija, Nemčija, Romunija, Slovenija, Bolgarija, Slovaška, Hrvaška, Srbija, Moldavija, Ukrajina) in pridruženi partnerji. Projekt naslavlja finančne instrumente za podporo socialnim in družbeno odgovornim podjetjem in poslovnim idejam. Kot vsa podjetja tudi podjetja z družbenim učinkom potrebujejo dostop do relevantnih finančnih virov, podjetniško znanje ter podporno mrežo ljudi in organizacij.
 
Pod vodstvom Centra za socialne inovacije Univerze v Heidelbergu pripravljamo spletni izobraževalni program, ki bo v okviru šestih modulov in podpornih regijskih delavnic, namenjen vsem željnim več znanja s področja družbeno odgovornega podjetništva, financiranja družbenih inovacij, merjenja družbenih učinkov. Izobraževalni program »Social Impact Investment Design Academy« začnemo izvajati konec maja:
 
- modul 1: Merjenje družbenega učinka
- modul 2: Finance
- modul 3: Vodenje in upravljanje socialnih podjetij
- modul 4: Strategije socialnega podjetništva
- modul 5: Prenos in skaliranje
- modul 6: Komunikacija
 

V sodelovanju z nemško Agencijo za financiranje socialnega podjetništva (FASE) pa smo pripravili in 27. aprila 2020 tudi objavili mednarodni natečaj za najboljšo poslovno idejo z družbenim oziroma okoljskim učinkom. Natečaj, ki bo združil 300 podjetnikov iz podonavske regije, je dvostopenjski in poteka v angleškem jeziku. Najboljši bodo nagrajeni, omogočeno pa bo tudi mentoriranje in predstavitev ideje pred vlagatelji. Prijave vseh zainteresiranih, s kratkim opisom poslovne ideje, sprejemamo do konca maja na spletni strani AIR: Accelerating Investment Readiness, na povezavi https://air-mooc.teachable.com/.

Informacije o prijavi, izobraževanju in mednarodnem natečaju najdete na spletni strani  in Facebook strani projekta https://www.facebook.com/projectFinance4SocialChange/.

Več o dogajanju na projektu pa si lahko preberete v projektnih e-novicah.

 

Za še več informacij glede projekta Finance4SocialChange, se lahko obrnete na Franjo Gabrovšek Schmidt, franja.gabrovsek.schmidt@bsc-kranj.si.

 

Prijavite se na naše e-novice!.