Načrtovani razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v letu 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v letu 2018 načrtuje 29 javnih razpisov, od tega 3 za povratna sredstva in 26 za nepovratna sredstva. Izmed razpisov za nepovratna sredstva jih načrtuje 20 iz EU kohezijskih sredstev in 6 iz integralnih sredstev. Med aktualnimi razpisi so še tudi tisti iz let 2016 in 2017, na katere je možna prijava še v letu 2018.

Z objavljenimi razpisi želi MGRT podpirati:

 • Raziskave, razvoj in inovacije v podjetjih; zagon, razvoj in rast inovativnih podjetjih s potencialom  hitre rasti;
 • Vzpostavitev celovitega, učinkovitega, stabilnega in povezanega podjetniškega in inovativnega podpornega okolja ter promocijo in usposabljanje za podjetništvo (začetno delovanje, poslovni modeli, design,…);
 • Mala in srednje velika podjetja (MSP) pri razvoju produktov, procesov ali storitev;
 • Razvoj internacionalizacije v podjetništvu ter tuje neposredne investicije;
 • Turistično privlačnost Slovenije, ki vodi v višjo konkurenčnost;
 • Izvajanje aktivne regionalne politike na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo; dogovor za razvoj regij in lokalni razvoj gospodarstva, človeškega potenciala in investicij;
 • Ustvarjanje lokalnih delovnih mest na področju socialnega podjetništva in zadružništva;
 • Ukrepe za revitalizacijo lesne industrije, podporo rasti podjetij na področju predelave lesa; uvajanje novih inovativnih izdelkov v proizvodnjo in njihovo sistematično promocijo doma in na tujem.

Iz naslova Evropskih strukturnih in investicijskih skladov ima MGRT v programskem obdobju 2014-2020 na voljo 839.000.000 evrov. S temi spodbudami želi med drugim doseči naslednje rezultate:

 • več kot 4000 podprtih projektov podjetij,
 • vsaj 4000 usposabljanj na področju podjetništva,
 • vsaj 1100 podprtih udeležb na sejmih,
 • vsaj 1000 usposobljenih oseb z novimi znanji,
 • vsaj 400 podprtih inovativnih start-upov,
 • vsaj 350 podprtih podjetij na mednarodnih forumih,
 • vsaj 270 podprtih socialnih podjetij,
 • vsaj 210 podprtih podjetij za večjo kakovost poslovanja,
 • 80 podprtih podjetij na področju inovativnih turističnih proizvodov,
 • 12 podprtih mrež socialnih podjetij,
 • 10 poslovnih klubov,
 • 9 podprtih razvojnih partnerstev.

 

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, www.mgrt.gov.si

Prijavite se na naše e-novice!.