Nadaljevanje tečajev za vodnike po Podonavju

Oktobra 2020 je državno ministrstvo Baden-Wuerttemberg odobrilo projekt Aktivnosti vodnikov po Podonavju. Vodniki Podonavja je združenje partnerjev iz šestih evropskih držav in gostov ter turističnih vodnikov s ciljem zaščititi in promovirati naravno dediščino in kulturne zaklade vzdolž Donave ter ohraniti okolje.

Projekt se je uradno začel s spletnim srečanjem 23. novembra 2020 in spremljajočimi srečanji partnerjev. Trajal bo dve leti. Glavne dejavnosti v projektu bodo organizacija tečajev usposabljanja certificiranih vodnikov po Podonavju, promocijske in tržne dejavnosti, mreženje in načrtovanje naslednjih korakov za promocijo blagovne znamke Vodniki po Podonavju. Blagovna znamka Vodniki po Podonavju je certificirana evropska znamka kakovosti, ki poudarja pomen interpretacije in izobraževanja o naravni in kulturni dediščini za različne ciljne skupine ljudi. Dejavnosti bodo organizirane v petih partnerskih regijah v Nemčiji, Bolgariji, Romuniji, Srbiji in Sloveniji. V Sloveniji je projektni partner Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj. BSC Kranj je izvajal prvo pilotno aktivnost Vodniki po Podonavju v okviru projekta LENA (2017–2019), ki ga je sofinanciral ESRR, program INTERREG B, Podonavje, kjer smo omogočili usposabljanje dveh trenerjev in 16 vodnikov.

 

Več lahko preberete v uradnem sporočilu za javnost urada Donave Ulm tukaj.

 

Obiščite tudi uradno spletno stran Vodnikov po Podonavju: https://danube-guides.net/

Prijavite se na naše e-novice!.