Nove izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti projekta CaSCo za prehod k večji uporabi regionalnega, nizkoogljičnega lesa

V okviru projekta CaSCo izvaja BSC Kranj, kot vodilni partner, širok sklop aktivnosti izobraževanja, usposabljanja ter ozaveščanja ciljnih skupin deležnikov za uvajanje in uporabo regionalnega, nizkoogljičnega lesa. Po več aktivnostih v Ljubljani v mesecu maju in dobro obiskani regionalni izvedbi razstave Čar lesa v Radovljiški graščini (v avgustu), se zdaj projekt in leseni izdelki predstavljajo v katalogu Čar lesa. Pripravljene pa so tudi vsebine za delavnice z mladimi, ki bodo izvedene v naslednjih tednih.

Projekt CaSCo, ki se izvaja v okviru transnacionalnega EU programa Interreg Območje Alp in katerega vodilni partner je BSC Kranj, je namenjen spodbujanju proizvodnje in porabe izdelkov iz lokalnega oz. regionalnega lesa (npr. lesene konstrukcije-zgradbe, pohištvo, urbana oprema). S tem se zmanjšujejo transportni izpusti CO2 tekom proizvodnje in uporabe lesenih izdelkov, kar dodatno povečuje prispevek lesa k nizkoogljični družbi, pa tudi k novim delovnim mestom v regionalno zaokroženi ekonomiji. Poleg novih orodij, ki se jih razvija v okviru projekta, na primer nadnacionalnega certifikata za nizkoogljične lesene izdelke, pa so za njihovo uspešno uveljavljanje potrebni tudi usposobljeni in ozaveščeni akterji. Med slednjimi so predstavniki podjetij, oblasti na vseh ravneh, strokovne institucije, arhitekti oz. oblikovalci, dijaki in študentje kot bodoči nosilci (podjetniškega) razvoja. Zelo pomembni pa so tudi mediji in splošna javnost, saj so prebivalci podporniki takega prehoda, med drugim kot potencialni kupci regionalnih lesenih izdelkov.

V maju 2019 je na tradicionalnem in odmevnem osrednjem dogodku festivala Čar lesa, ki se je odvijal v Cankarjevem domu in ga organizira Slovensko društvo za zaščito lesa, član projektne skupine Uroš Brankovič izvedel dve izobraževalni predavanji; prvo je potekalo v okviru znanstvene konference Čar sodelovanja: mednarodno povezovanje za inovativno gozdno-lesno verigo,  drugo pa na posvetu Les v stavbarstvu in je bilo namenjen predvsem sedanjim in bodočim izvedbenim in projektantskim podjetjem na področju lesa (npr. lesene gradnje, notranja oprema). BSC Kranj pa je v sodelovanju z še dvema slovenskima partnerjema projekta izvedel tudi predstavitev projekta za širšo javnost v glavni razstavni dvorani festivala Čar lesa v Cankarjevem domu.

Najbolj odmeven del izobraževanja oz. ozaveščanja pomembnih deležnikov, še bolj pa splošne javnosti, je bila zagotovo razstava več kot 100 inovativnih in nizkoogljičnih lesenih izdelkov, to je regionalna izvedba Čar lesa na Gorenjskem. Na ogled je bila med 1. in 19. avgustom v čudovitem preddverju Radovljiške graščine v starem mestnem jedru Radovljice. Poleg ogleda velike večine izdelkov z razstave v Ljubljani, je bila razstava v Radovljici nadgrajena z dodatnimi izdelki iz regionalne lesa z Gorenjske. Med njimi velja posebej omeniti modularno pohištvo KOOKAM (podjetje Proform), rokodelsko pohištvo in okrasne predmete iz Bohinja rokodelcev pod blagovno znamko Bohinjsko, izdelkov umetnostne obrti rokodelcev s Škofjeloškega (v okviru centra DUO Škofja Loka) ter inovativna in nagrajena lesena svetila studia LesnaVesna (Kranj). Na velikih razstavnih panojih so bili predstavljeni tudi 4 leseni izdelki oz. objekti nagrajeni z nagrado CaSCo, med njimi dva z Gorenjske: lesena barka Ljubljanica (Anže Logar s.p.) in oprema bohinjske kolesarske poti (Občina Bohinj, Atelje Ostan Pavlin).  Poleg teh je bilo tudi veliko drugih razstavljenih izdelkov z Gorenjske in iz drugih delov Slovenije narejenih po načelih kratkih gozdno-lesnih verig in nizkih ogljičnih izpustov. Vsi ti izdelki so bili zato poleg prihranka CO2, zaradi lesene izvedbe, označeni tudi z izračunom transportnega prihranka CO2, saj so namesto iz Slovenije sicer pogosto prepeljani iz oddaljenih dežel. Izračuni so bili narejeni na podlagi metodologije nemškega partnerja projekta, organizacije Holz von Hier.

Nekaj razstavljenih izdelkov si lahko ogledate na: https://carlesa.si/fotografije-dogodkov/car-lesa-2019-radovljiska-grascina-v-radovljici/#jp-carousel-1984.

Otvoritev razstave je bila priložnost tudi za dve izobraževalni predavanji. Prvi govorec in velik zagovornik uporabe (slovenskega) lesa dr. Franc Pohleven je tako govoril o pomenu uporabe lesa in kratkih gozdno-lesnih verigah za okolje in predvsem delovna mesta v Sloveniji, medtem ko je arhitekt dr. Aleksander Ostan govoril o povezovanju kulturne dediščine, arhitekture in oblikovanja pri razvoju in uvajanju regionalnih lesenih izdelkov in gradenj v Sloveniji. Ob izredni pevsko-glasbeni spremljavi raziskovalke péte besede Mine Kunstelj Bindi, je bila  otvoritev dobra popotnica za razstavo, ki si jo je po ocenah v naslednjih 18 dneh  ogledalo okrog 1.000 (navdušenih) obiskovalcev.

Z oktobrom se je projekt in del teh nagrajenih izdelkov predstavil tudi v katalogu festivala Čar lesa, kjer je dobil tudi svojo posebno stran.

V oktobru so bile pripravljene tudi vsebine za gozdno-lesne delavnice z mladimi z Gorenjske, tako splošne kot tudi strokovne. Splošna delavnica bo na šolah Gorenjske dvakrat izvedena že v naslednjih tednih.

  

Prijavite se na naše e-novice!.