Novembrsko srečanje regionalnih deležnikov ter predstavnika NEXTO v okviru projekta CD-ETA

Digitalizacija dediščine je več kot le upravljanje z bazami podatkov. V novembru smo pri nas gostili predstavnika platforme NEXTO, ki poudarja, da obiskovalci na lokacijah naravne in kulturne dediščine ne iščejo zgolj tehničnih podatkov, pač pa celostno izkušnjo. Vprašanje, kako prvo pretvorit v drugo, naslavlja tudi projekt CD-ETA.

Ko danes govorimo o digitalizaciji naravne in kulturne dediščine, ne govorimo zgolj o upravljanju z bazami podatkov, pač pa se lotevamo vprašanja, kako s temi podatki doseči ljudi oziroma kako ljudem približati dediščino in jo hkrati ohranjati in varovati. Projekt CD-ETA preko izmenjave izkušenj, znanj in dobrih praks med ključnimi deležniki v regiji ter med vključenimi projektnimi partnerji išče inovativne rešitve digitalizacije, ki po eni strani ohranjajo in varujejo našo dediščino, hkrati pa jo razvijajo in promovirajo ter uporabniku omogočajo prijazen dostop do nje. Na osnovi ugotovljenega stanja in možnih rešitev bo v projektu pripravljen akcijski načrt za izboljšanje situacije na področju digitalizacije naravne in kulturne dediščine na regionalni (in nacionalni) ravni.

V okviru projekta smo 29. novembra 2016 gostili srečanje regionalne skupine deležnikov, ki so se ga udeležili predstavniki muzejev, Ministrstva za kulturo, Združenja zgodovinskih mest, Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter Zavoda RS za varstvo narave, tj. ključnih institucij na področju varstva naravne in kulturne dediščine v regiji. Na srečanje smo povabili tudi predstavnika mobilne platforme NEXTO , ki so jo njeni razvijalci razvili prav kot odgovor na vprašanje, kako z moderno tehnologijo pretvorit tehnične podatke v kvalitetno interpretacijo in zanimivo vsebino. Franci Zidar (NEXTO) je poudaril, da ljudje na lokacijah naravne in kulturne dediščine iščejo predvsem zanimivo izkušnjo.

NEXTO - platforma kulturnega udejstvovanja obiskovalcem ponuja obogateno izkušnjo, upravljalcem dediščine pa omogoča dodajanje in urejanje (avtentične) vsebine ter pomembno analitiko – vpogled v tisto, kar najbolj zanima njihove obiskovalce. Upravljavci dediščine lahko preko pametnih audio vodičev in interaktivnih zemljevidov ali pa z igrifikacijo lokacije v različnih jezikih in na različne načine predstavijo (in prodajajo) svoje vsebine. Od maja do danes se je v platformo vključilo že 40 lokacij (Narodna galerija, Ljubljanski grad, mesto Ljubljana, Škocjanske jame, Postojnska jama, Tehniški muzej, Bled itd.), ki so trenutno zgoščene v Ljubljani, zato si predstavniki platforme želijo razširitev vsebin tudi izven nje. Računamo, da nam bo v okviru projekta CD-ETA uspelo vanjo vključiti več gorenjskih lokacij in skupaj z deležniki na NEXTO ustvariti tudi t. i. Gorenjsko pot.

 

Prijavite se na naše e-novice!.