Novi odobreni projekti za področje pametnih skupnosti

Na BSC Kranj smo prejeli potrditve o odobritvi dveh novih projektov iz dveh programov evropskega financiranja. Konec letošnjega leta tako začnemo z izvajanjem projektov Inno2mare – krepitev zmogljivosti za odličnost zahodnoslovenskega in jadranskohrvaškega inovacijskega ekosistema in CHANGERS2.0 – nepotratno, zeleno okolje in energijska zavest.

Inno2mare – Program financiranja: Horizon

V zelo konkurenčnem programu Horizon Europe je med več kot 100 prijavljenimi projekti za vozlišča odličnosti, Evropska komisija nagradila prijavo konzorcija z imenom INNO2MARE s skoraj 5 milijoni EUR sredstev.

Konzorcij sestavlja 19 organizacij iz Hrvaške, Slovenije in Belgije. Koordinira ga Fakulteta za strojništvo, Univerze v Ljubljani in vključuje partnerje iz slovenskega inovacijskega ekosistema (Iskra, Digiteh, BSC Kranj in Zveze za tehnično kulturo Slovenije), hrvaškega inovacijskega ekosistema (Sveučilište u Rijeci / Univerza na Reki, Fakulteta za pomorstvo na Reki, Tehniška fakulteta RITEH Univerza na Reki, Step Ri - Znanstveno-tehnološki park Univerze na Reki, MS Tech, POMORSKI CENTER ODLIČNOSTI, Regionalna razvojna agencija PGZ, CTK Rijeka (Centar tehničke kulture), Ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner in Urbanex ter flamski inovacijski ekosistem (Univerza v Antwerpnu, Pomorska akademija v Antwerpnu, grozd De Blauwe in pristanišče Antwerpen-Bruges).

Glavni cilj programa je krepitev zmogljivosti za odličnost zahodnoslovenskega in jadranskohrvaškega inovacijskega ekosistema skozi nabor skupaj oblikovanih in izvedenih akcij, ki bodo podpirale digitalni in zeleni prehod pomorske industrije.

Projekt bo izvajal tri raziskovalne in inovacijske pilotne projekte, ki obravnavajo nekatere ključne izzive, povezane s pomorskim izobraževanjem in usposabljanjem, zaščito in varnostjo v pomorskem prometu ter učinkovitostjo sistemov za pretvorbo energije in upravljanje. Pilotni projekti bodo osnova za nadaljnji razvoj, razširitev in pretvorbo ustvarjenih rezultatov raziskav v inovativne poslovne priložnosti z usklajeno mobilizacijo javnih in zasebnih sredstev.

Posebni cilji projekta so:

  • Razviti skupno strategijo raziskav in inovacij za krepitev odličnosti pomorskih inovacijskih ekosistemov.
  • Prispevati k vrzeli v znanju na področju pomorskih raziskav in inovacij s sooblikovanjem in skupnim izvajanjem treh pilotnih projektov s strani akterjev ekosistema.
  • Razviti skupni akcijski in naložbeni načrt za izgradnjo usklajenih, odpornih, privlačnih in trajnostnih ekosistemov pomorskih inovacij.
  • Pospešiti sprejemanje novih tehnologij v industriji ekosistemov s predhodnim načrtovanjem za pilote in demonstratorje na podlagi treh pilotnih projektov R&I.
  • Povečati raven sodelovanja znotraj in med krajevnimi ekosistemi z inovativnimi pristopi k prenosu znanja, vključevanju skupnosti in krepitvi kompetenc.

 

C.H.A.N.G.E.R.S.2.0 – Program financiranja: Erasmus+

Sedem partnerjev iz šestih držav bo v naslednjih dveh letih izvajalo projekt, vreden 250.000,00 €. C.H.A.N.G.E.R.S.-2.0 se bo ukvarjal z vključenostjo starejših v izobraževanje z zagotavljanjem dostopa do možnosti učenja o zelenih, energetskih in trajnostnih temah. Z razvojem ciljnega gradiva za usposabljanje in orodij ter glede na specifične potrebe starostnikov lahko vodijo bolj trajnosten način življenja starostnikov.

Razvita bodo gradiva prilagojena za starostnike ruralnega okolja, z namenom izboljšanja dostopa do usposabljanja starostnikov in o temah, ki bodo pripomogla k razumevanju posledic podnebnih sprememb ter tako prispevajo k trajnostnemu načinu življenja in zmanjšanju energetske revščine starostnikov ruralnega okolja. Da bi dosegli ta cilj, ne bodo razvita le učna gradiva in orodja, ampak bo ustvarjena tudi metodologija za poučevanje starostnikov o temah trajnostnega in zelenega gospodinjstva na lokalni in transgeneracijski ravni. 

Osredotočili smo se na potrebe starostnikov na podeželju, saj imajo manj možnosti za učenje z omejenim dostopom do digitalnega gradiva. S projektom C.H.A.N.G.E.R.S.-2.0 nadaljujemo sodelovanje, tokrat v inovacijskem projektu, ki ga dopolnjujejo nove partnerske organizacije, ki delajo neposredno s starostniki, da bi odgovorili na ugotovljene potrebe. Načrtujemo prilagoditev naših razpoložljivih materialov ustvarjenih pri projektu C.H.A.N.G.E.R.S. in razvijati nove na področju energije, podnebnih sprememb, električne mobilnosti in trajnosti. Poleg ustvarjanja gradiva v digitalni obliki, bi radi našim deležnikom zagotovili druge vrste možnosti usposabljanja. Na podlagi gradiva bi lahko starostniki to znanje pridobili na lokalnih delavnicah ali z učenjem skupaj z njihovimi (vnuki) otroci.

Čeprav je vedno več projektov namenjenih starostnikom, da ne omenjamo razpoložljivih materialov o temah, kot so energija, podnebja ali trajnostnega razvoja, želimo ponuditi celovit pristop: izboljšanje znanja in zagotavljanje praktičnih informacij o zelenih in trajnostnih temah, posebej prilagojenih starostnikom.

Prijavite se na naše e-novice!.