Novi razpisi: 24 milijonov za agromelioracije in naložbe na gorskih in ekokmetijah

Za sofinanciranje agromelioracij je na voljo 12 milijonov evrov, za sofinanciranje naložb na gorskih kmetijah osem milijonov, za naložbe na ekoloških kmetijah pa štirje milijoni.

Kmetijsko ministrstvo je 25. novembra 2016 v Uradnem listu (ULRS, št. 74/2016) objavilo tri razpise iz Programa za razvoj podeželja 2014-2020 (PRP) - dva za podukrep 4.1, kjer sofinancirajo naložbe na gorskih in ekoloških kmetijah, enega pa za podukrep 4.3, kjer podprejo naložbe v infrastrukturo, konkretno za agromelioracije na komasacijskih območjih.

12 milijonov za agromelioracije

Ta denar je na voljo 1. javnem razpisu za podukrep 4.3 iz PRP o podpori za naložbe v infrastrukturo, ki je povezana z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Na ta razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Vnos vloge v elektronski sistem Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) je možen od 19. decembra do vključno 10. marca 2017.

8 milijonov za sofinanciranje naložb na gorskih kmetijah

Gorskim kmetijam na tem razpisu za podukrep 4.1 iz PRP sofinancirajo tehnološke posodobitve hleva za rejo domačih živali in objektov za skladiščenje krme. Povrnejo tudi del stroškov za ureditev skladišč za živinska gnojila, greznice in čistilne naprave, Sofinancirajo nakup kmetijske mehanizacije, strojne opreme, rastlinjakov s pripadajočo opremo in mrež proti toči. Razpis je namenjen tudi sofinanciranju ureditve trajnih nasadov, pašnikov in obor za rejo domačih živali ali gojene divjadi in ureditve cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture, zasebnih namakalnih sistemov in za nakup in postavitev namakalne opreme kot samostojne naložbe na gorskih območjih. Na tem razpisu lahko gorski kmetje kandidirajo tudi za sofinanciranje agromelioracij in zaščito čebeljih panjev pred medvedi.

Gorske kmetije lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela in materiala, denimo za les iz svojega gozda. Lastno delo lahko uveljavljajo pri urejanju enostavnih in nezahtevnih objektov, namakalne opreme, pašnikov, obor in trajnih nasadov, za investicijsko vzdrževanje objektov in postavitev mrež proti toči.

Čas za oddajo vloge v elektronski sistem AKTRP je od 19. decembra do vključno 8. marca 2017.

4 milijoni za naložbe na ekoloških kmetijah

Ekološkim kmetijam na tem razpisu povrnejo del stroškov za enake naložbe, kot so navedene pri gorskih kmetijah. Prav tako lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela in materiala. Čas za oddajo vloge v elektronski sistem AKTRP je od 19. decembra do vključno 1. marca 2017.

Več informacij najdete na info točki AKTRP in kmetijsko-gozdarske zbornice KGZS ter na spletnih straneh kmetijskega ministrstva. To bo skupaj s kmetijsko in gospodarsko zbornico KGZS in GZS pripravilo tudi javno predstavitev vseh treh razpisov.

 

Vir: http://agrobiznis.finance.si/

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.