Novi ukrepi Covid – 19: sprejet tretji paket svežnja protikorona zakonodaje

Državni zbor je potrdil nove ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID - 19. Vsi sprejeti ukrepi so bili dne 30.5.2020 objavljeni v Uradnem listu. V članku smo povzeli sledeča dva ukrepa, ki sta najbolj aktualna za podjetnike.

1. Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa 

Pravico do uveljavljanja delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa lahko uveljavljajo delodajalci, ki so pravna ali fizična oseba in ki so bili v Poslovni register Slovenije vpisani pred 13. marcem 2020 in po oceni najmanj 10% zaposlenim mesečno ne morejo zagotavljati najmanj 90% dela.

Za to obliko pomoči je potrebno oddati vlogo na Zavod RS za zaposlovanje v 15-ih dneh od odredbe skrajšanega delovnega časa. Delodajalec lahko posameznemu delavcu odredi delo s skrajšanim delovnim časom od 1.6.2020 do 31.12.2020. Delavcu ostanejo vse pravice iz zaposlitve za polni delovni čas. Za čas, ko delavec ne dela pa mu pripada 80% nadomestilo plače. Delodajalci so upravičeni do fiksnih denarnih pomoči, ki so določene na podlagi delovnih ur, ki jih delavec dejansko dela. Mesečna subvencija, ki jo bo dobil delodajalec za vsakega delavca, ki bo delal s krajšim delovnim časom znaša:

 

  • 448,00 € če bo delal od 20 do vključno 24 ur tedensko,
  • 336,00 € če bo delal od 25 do vključno 29 ur tedensko,
  • 224,00 € če bo delal od 30 do vključno 34 ur tedensko,
  • 112,00 € če bo delal 35 ur tedensko (polni delovni čas lahko znaša od 36 do 40 ur/tedensko).

 

2. Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo 

Pravico do ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki jim začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic epidemije, razen skupine navedene v 24. členu prvega odstavka sprejete v Uradnem listu dne 30.5.2020.

Delodajalci lahko napotite delavca na začasno čakanje na delo najdlje do 30.6.2020. Za uveljavljanje delnega povračila s strani Zavoda RS za zaposlovanje morate oddati novo vlogo prek portala v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo. Ob oddaji vloge morate podati tudi oceno upada dohodkov. Delavcu morate pisno vročiti novo odločbo o čakanju na delo od doma. V obdobju čakanja na delo od doma delavcu pripada 80% nadomestila plače (vendar ne manj kot minimalna plača). Zavod za zaposlovanje povrne 80% nadomestila, 20% pa krije delodajalec. Prav tako je po novem znesek povračila s strani Zavoda za zaposlovanje omejen navzgor in sicer na 892,50 eur bruto.


 Vloge za oddajo na portalu še niso na voljo, morate pa v treh dneh od napotitve delavca na čakanje obvestiti Zavod RS za zaposlovanje, vsaj preko e-pošte. Oba ukrepa sta združljiva.

 

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na SPOT svetovanje Gorenjska. Kontakt:

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Prijavite se na naše e-novice!.