NOVICE O DOGAJANJU V OKVIRU LAS GORENJSKA KOŠARICA

Prve odločbe o potrditvi projektov za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
LAS Gorenjska košarica je v mesecu avgustu prejela prve Odločbe (iz 1. Javnega poziva LAS GK, ki je bil objavljen 26. 4. 2017). S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo 8. avgusta prejeli pozitivne odločbe za  naslednje operacije:
 
  • ČEBELJI PARK ANTONA JANŠE, prijavitelj Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (v višini 299.554,13 € odobrenih CLLD sredstev),
  • SEMENJALNICA, prijavitelj Razvojna agencija zgornje Gorenjske (v višini 99.938,75 € odobrenih CLLD sredstev),
  • BOGASTVO NARAVE, prijavitelj BSC, poslovni podporni center, d.o.o., Kranj (v višini 115.700,01 € odobrenih CLLD sredstev ),
  • ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI, prijavitelj BSC, poslovni podporni center, d.o.o., Kranj (v višini 159.997,96 € odobrenih CLLD sredstev).
Več o projektih si lahko preberete na sledeči povezavi: http://www.bsc-kranj.si/stran/las-gorenjska-kosarica.
 
S strani ministrstva pa je bil odobren tudi projekt sodelovanja LAS:
  • BIOSFERNA OBMOČJA SLOVENIJE OZ. UNESCO MAB
Projekt je bil prijavljen na 3. Javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine na MGRT-ju. Gre za projekt, ki povezuje šest partnerskih LAS-ov, poleg LAS Gorenjska košarica še LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Dolina Soče, LAS Krasa in Brkinov, LAS Posavje ter Las Obsotelje in Kozjansko.
 

VIR: www.slovenia.info

Predlog projekta je povezovanje vseh biosfernih območij v Sloveniji in s tem povečevanje njihove prepoznavnosti ter izkoriščanje potencialov, ki jih Unescovo imenovanje prinaša območju. Ozaveščanje, komunikacija in promocija bodo bistvene aktivnosti tega dela projekta. S specifičnimi aktivnostmi na posameznem biosfernem območju želimo dosegati cilje varovanja naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob istočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva. Vrednost projekta za LAS Gorenjska košarica znaša 85.044,41 €, izvajal pa se bo v letih 2019 in 2020.

 
LAS Gorenjska košarica z novim logotipom
LAS Gorenjska košarica ima nov in sodobnejši logotip. V prelivanju različnih odtenkov zelene barve, logotip predstavlja razgibano podeželje in naravo, ki je značilno za območje LAS Gorenjska košarica. V pripravi pa je tudi nova spletna stran, ki bo zaživela predvidoma v mesecu oktobru.
 
 
Prijavite se na naše e-novice!.