Novice o projektu INNOGROW in programu Interreg Europe

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj je projektni partner v projektu INNOGROW, ki ga sofinancira program Interreg Europe. Partnerji projekta INNOGROW si prizadevajo izboljšati lokalne in regionalne politike spodbud za uvajanje inovacij, ki  povečujejo konkurenčnost in rast malih in srednje velikih podjetij na podeželju, z identifikacijo inovativnih poslovnih modelov na transnacionalni ravni in prenosom dobrih praks in politik na lokalno, regionalno in nacionalno raven.

Mala in srednje velika podjetja na podeželju se soočajo z izzivi pri sprejemanju inovativnih poslovnih modelov, ki bi povečali njihovo konkurenčnost. Projekt bo imel pomembno vlogo pri podpiranju posodobitev obstoječih poslovnih modelov malih in srednje velikih podjetij na podeželju in podpori širjenja inovativnih novoustanovljenih podjetij. Hkrati aktivnosti projekta naslavljajo zmogljivosti upravljanja lokalnih, regionalnih in nacionalnih oblikovalcev politik, ki spodbujajo sprejetje tehnologij in novosti poslovnih modelov, še posebno tistih, prijaznih do okolja. Partnerji projekta bodo spodbujali vzpostavitev dialoga med ciljnima skupinama, z namenom sooblikovanja skupnih rešitev za izboljšave znotraj obravnavanih tematik projekta.

Člani projektnega konzorcija so regija Thesalija, Grčija, ki je vodilni partner projekta, ostali partnerji so iz Italije, Latvije, Velike Britanije, Bolgarije, Češke, Madžarske in Slovenije. Projekt bo izvajan v dveh stopnjah, in sicer od leta 2016-2019 bo potekalo izvajanje projektnega načrta, s ciljem doseči izboljšave na obravnavanem področju, ki bodo v drugi fazi izvajanja projekta, od 2019 do 2021, testirane znotraj vključenih ciljnih skupin: malih in srednje velikih podjetij in oblikovalcev politik spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti na podeželju. Vloga partnerjev projektnega konzorcija bo v drugi fazi izvajanja projekta predvsem spremljanje testiranja in implementacije rezultatov projekta s strani ciljnih skupin in poročanje uspešnosti implementacije in uporabi rezultatov izbranim evropskim inštitucijam.    

Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije, programa Interreg Europe, v 85 % deležu. Celotna vrednost projekta je 1.574.322,00 EUR.

Za več informacij o rpojektu se lahko obrnete na: blanka.odlazek(at)bsc-kranj.si ali lidija.zeme(at)bsc-kranj.si.

Prijavite se na naše e-novice!.