O programu Obzorje 2020

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki je aktiven v obdobju 2014-2020. Nadomešča 7. Okvirni program (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obenem je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020.

Eden izmed ključnih ciljev programa Obzorje 2020 je reševanje družbenih izzivov in pomagati premostiti vrzeli med raziskavami in trgom, npr. pomagati inovativnim podjetjem pri razvoju novih tehnoloških rešitev in ponuditi rešitve v obliki uspešnih izdelkov, ki imajo visok tržni potencial. Tržno usmerjen pristop bo vključeval oblikovanje javno - zasebnih partnerstev, s ciljem mobilizacije potrebnih sredstev.

Več o programu Obzorje 2020:

 

Vir: http://www.podjetniski-portal.si

Prijavite se na naše e-novice!.