Objavljen 2. javni poziv LAS GORENJSKA KOŠARICA

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica, objavlja 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Gorenjska košarica Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Javni poziv je namenjen sofinanciranju operacij (projektov), ki prispevajo k ciljem, ukrepom in povečanju kazalnikov, kot jih določa Strategija lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica (2014-2020).

Javni poziv se izvaja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, kot ga določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in spremembe).

Operacije se bodo sofinancirale iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Skupna razpoložljiva sredstva znašajo 717.361,63 €.

Več informacij o objavljenem javnem pozivu si lahko preberete na povezavi.

Prijavite se na naše e-novice!.