Objavljen natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2018

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni natečaj za »Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za 2018«. Rok za prijavo podjetniških projektov v Sloveniji je petek, 8. junij 2018.

K sodelovanju so vabljene nacionalne institucije in organizacije, kraji, mesta, regije in skupnosti ter javno-zasebna partnerstva kot tudi podjetniki, nosilci izobraževalnih programov in podjetja. Za nagrade se lahko potegujejo tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi institucijami in zasebnim sektorjem, katerih namen je zagotavljati financiranje, vzpostavljanje, prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture kot pomoč pri ustanavljanju, rasti in razvoju podjetij.

Poleg velike nagrade komisije za izbor je letos odprtih šest tekmovalnih kategorij, in sicer:

  • spodbujanje podjetniškega duha, ki priznava pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki spodbujajo podjetniško miselnost predvsem pri mladih in ženskah;
  • naložbe v podjetniška znanja, ki priznava pobude na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za izboljšanje podjetniških, vodstvenih in upravljavskih znanj;
  • izboljšanje poslovnega okolja, ki priznava inovativne politike na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, s katerimi se spodbuja ustanavljanje start-up podjetij in njihovo rast ter poenostavlja zakonske ter upravne postopke za podjetja,
  • spodbujanje internacionalizacije poslovanja, ki priznava pobude, ki spodbujajo podjetja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zlasti majhna in srednje velika podjetja, k boljšemu izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujajo trgi znotraj in zunaj Evropske unije,
  • podpiranje razvoja okolju prijaznih trgov in učinkovitega gospodarjenja z viri, ki priznava pobude na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki podpirajo majhna in srednje velika podjetja pri dostopanju do okolju prijaznih trgov in jim pomagajo izboljšati učinkovitost gospodarjenja z viri, in sicer skozi razvoj znanj na področju zelenih tehnologij, iskanje ustreznih ponudb in povpraševanj ter z ustreznimi finančnimi spodbudami.
  • odgovorno in odprto podjetništvo, ki priznava pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni pri promociji in spodbujanju korporativne družbene odgovornosti med malimi in srednje velikimi podjetji in spodbujanju prikrajšanih skupin, kot so brezposelne osebe, legalni migranti, invalidi in etnične manjšine.

Velika nagrada komisije za izbor se lahko podeli v kateri koli kategoriji in bo podeljena najbolj ustvarjalni in navdihujoči zamisli za spodbujanje podjetništva v Evropi.

Izbiranje bo potekalo v dveh fazah - šele po zaključku začetne izbire na nacionalni ravni, ki se bo zaključila 8. junija 2018, ko bo strokovna komisija izbrala dva slovenska projekta oziroma primera dobre prakse, ki bosta zastopala Slovenijo, se udeleženci lahko vključijo v tekmovanje za evropske nagrade. Ugledna komisija za izbor, ki jo imenuje Evropska komisija, bo izbrala končne zmagovalce, ki bodo razglašeni na podelitvi novembra 2018.

Rok za prijavo podjetniških projektov v Sloveniji je petek, 8. junij 2018.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh: www.spiritslovenia.si in www.podjetniski-portal.si ter pri nacionalni koordinatorki mag. Mojci Skalar Komljanc, E: mojca.skalar@spiritslovenia.si, T: 0590 89 528. Informacije o nagradah so na voljo na spletni strani Evropske komisije: http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm.

*****

Natečaj Evropske komisije je namenjen vsem lokalnim, regionalnim in nacionalnim institucijam in entitetam v EU in pridruženih državah v okviru Programa za konkurenčnost in inovacije (CIP), Islandiji, Norveški, Srbiji in Turčiji, ki spodbujajo podjetništvo in mala podjetja na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva, prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike. Evropska komisija jo je letos razpisala že dvanajsto leto zapored, v vsem tem času pa se je prijavilo že več kot 2800 projektov, ki so skupaj spodbudili ustanovitev več tisoč novih podjetij.

SPIRIT Slovenija je lani kot nacionalni koordinator za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2017 Evropski komisiji predlagal 2 slovenska projekta: Občino Ajdovščina s projektom »Enterprising for future« v kategoriji Izboljšanje poslovnega okolja in podjetje Replika d. o. o. s projektom »SKIS – Smart Key Information Support« v kategoriji Spodbujanje internacionalizacije poslovanja.

Prijavite se na naše e-novice!.