OBUDITEV SPOMINA NA TEKSTILNO INDUSTRIJO KRANJA (BIEN ROOTS: Tekstilne vezi)

Najmočnejša panoga v času industrializacije, ki se je po 1. svetovni vojni v obdobju Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev razvila v Kranju, je bila tekstilna industrija, ki je svoj razcvet doživela v 20. stoletju. Industrializacija je povzročila družbene spremembe, saj je pospešila urbanizacijo Kranja, priseljevanje prebivalstva iz vasi v mesta in močno okrepila delavski razred. Poleg mesta Maribor, je bil Kranj najpomembnejše središče tekstilne industrije v Jugoslaviji v času med obema vojnama. V procesu industrializacije je bilo v Kranju ustanovljenih 15 tekstilnih obratov, med katerimi je slavil eden največjih in najmočnejših na jugoslovanskem prostoru – Jugočeška, ustanovljen leta 1923. Po 2. svetovni vojni, ko je bila tekstilna dejavnost pod nemško oblastjo, je v Kranju še vedno prevladovala tekstilna industrija, ki pa sta jo počasi začeli izpodrivati gumarska in elektroindustrija. Po nemški zaplembi vseh tovarn, kjer je bila večina njih uničenih in požganih, so kljub temu nekatere ostale. Nov poraz so doživele leta 1946 v obdobju nacionalizacije, ko je oblast prevzela popoln nadzor nad gospodarstvom. Najmočnejša industrijska panoga v Kranju je prevladovala vse tja do leta 1991, ko se je v 80. letih 20. stoletja začela srečevati z velikimi težavami in upadom dejavnosti ter posledično z njenim zaprtjem. Tekstilna industrija v Kranju je slavila po bogatem in kakovostnem razvoju proizvodnje z uvedbo novih tehnologij in specializiranosti področij.
 
Z videom, ki smo ga posneli v okviru projekta O-City, želimo del najpomembnejše kulturne dediščine Kranja – tekstilno industrijo, ki predstavlja pomemben del mesta še danes – predstaviti širši javnosti in izboljšati njeno prepoznavnost tudi drugod po svetu. V videu BIEN ROOTS: Tekstilne vezi je predstavljenih pet umetnikov in pet načinov nekdanjega ustvarjanja v kranjski tekstilni industriji, kjer je izpod njihovih rok nastalo umetniško delo s prepletanjem sodobne tekstilne umetnosti in kulturne dediščine. Tekstilno industrijo danes oživljajo v Kreativnicah, Layerjevi hiši in v Kovačnici.
 
Video si lahko ogledate na spletni strani: https://www.youtube.com/watch?v=GAQ5n-ossj4, objavljen bo tudi na spletni platformi Orange Planet https://ocityplatform.webs.upv.es/dashboard/map projekta O-City.
Prijavite se na naše e-novice!.