Obveznost vpisa elektronskega naslova za gospodarske družbe

Na podlagi novele ZGD-1K (Uradni list RS, št. 18/2021, dne 9. 2. 2021) je za gospodarske družbe obvezen vpis elektronskega naslova v Poslovni register Slovenije. V skladu z novimi določbami ZGD-1 morajo družbe elektronski naslov navesti v predlogu za vpis ustanovitve. Prav tako morajo obstoječe gospodarske družbe obvezno objaviti elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije.

Elektronski naslov družbe je javen podatek, ki bo javno objavljen na spletni strani AJPES in bo dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije. Družbe imajo lahko objavljenih tudi več elektronskih naslovov.

 

ZA KOGA?

Obveznost vpisa elektronskega naslova velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe, gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij. Torej velja za d.o.o., d.d., d.n.o., k.d., k.d.d., SE, GIZ, EGIZ. Obveznost ne velja za samostojne podjetnike.

 

DO KDAJ?

Obstoječe družbe morajo elektronski naslov vpisati v register v roku enega leta od uveljavitve zakona, torej do 24. 2. 2022.

 

KAKO?

  1. NOVOUSTANOVLJENE DRUŽBE

Vse novoustanovljene družbe morajo elektronski naslov navesti že v postopku ustanovitve in tako ustanovitev družbe brez navedbe elektronskega naslova, ki bo javno objavljen v poslovnem registru ni več mogoča. Prijava za prvi vpis družbe v register mora po novem vsebovati firmo, dejavnost, sedež, poslovni in elektronski naslov in druge podatke, določene z zakonom.

 

  1. OBSTOJEČE DRUŽBE, KI ŠE NIMAJO VPISANEGA ELEKTRONSKEGA NASLOVA

Obstoječa družba, ki še nima vpisanega elektronskega naslova lahko uredi vpis elektronskega naslova na enega izmed naslednjih načinov:

  • vloži Predlog za vpis spremembe samo v Poslovni register Slovenije na točki SPOT
  • izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za vpis spremembe v Poslovni register Slovenije pošlje po pošti oz. elektronski pošti ali osebno dostavi na izpostavo AJPES
  • na izpostavo AJPES dostavi ali pošlje vlogo (lahko v obliki dopisa, izpolnitev obrazca namreč ni obvezna), ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana
  • hkrati z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, če hkrati spreminja tudi druge podatke o družbi, ki ga vloži na točki SPOT ali pri notarju

 

  1. OBSTOJEČE DRUŽBE, KI ŽE IMAJO VPISAN ELEKTRONSKI NASLOV

Obstoječa družba, ki že ima vpisan elektronski naslov, naj preveri ali je ta elektronski naslov ustrezen. Po potrebi ga lahko spremeni na enega izmed zgoraj opisanih načinov.

Obstoječa družba, ki že ima vpisan elektronski naslov in je ob ustanovitvi označila, da ne želi njegove javne objave, mora na AJPES sporočiti, da dovoli javno objavo vpisanega elektronskega naslova oziroma mora predložiti drug elektronski naslov za vpis.

 

GLOBA

Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova v register je predpisana globa, katero določa 685. člen Zakona o gospodarskih družbah.

 

Naša SPOT točka je dosegljiva v Kovačnici ali na e-naslov: spot@kovacnica.si, Tel: 069 893 707

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

 

Andraž Šiler - 2. 2. 2022

 

Prijavite se na naše e-novice!.