Oddane so prijave Regionalnih razvojnih agencij za izvajanje RŠS 2016-2022 na javni razpis Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti

Regionalne razvojne agencije smo oddale vloge na Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (rok prijave je bil petek, 27. 1. 2017). Gre za prijavo za celotno programsko obdobje, kjer bo možna vsakoletna vključitev delodajalcev in štipendistov (dijakov in študentov) od šolskega/študijskega leta 2016/2017 do 2021/2022. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Prijavi RRA na javni razpis Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti sledijo postopki potrjevanja vlog na MDDSZ ter podpis pogodb o sofinanciranju operacije med MDDSZ in RRA-ji. Po potrditvi operacije s strani MDDSZ, bomo RRA-ji objavili Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2016/2017 in obvestili sodelujoče delodajalce o postopkih prijave in vključitve v Regijsko štipendijsko shemo Gorenjske za šolsko/študijsko leto 2016/2017.  

Prijavite se na naše e-novice!.