ODLIČNOST – Novo podjetniško vozlišče & poslovni inkubator na podeželju

Na podeželju LAS Gorenjske košarice vzpostavljamo novo podeželsko podjetniško vozlišče & poslovni inkubator, ki bo pomagal zagonskim podjetjem, zasnovanim s strani mladih do 35 let, žensk in brezposelnih, razvijati se, rasti in obstati na trgu. Marca 2023 smo izvedli usposabljanja mentorjev, v aprilu pa že potekajo delavnice za ciljne skupine.

Veliko dijakov in študentov, prav tako mladih, žensk in brezposelnih, ki so uspešno zaključili različne tečaje in programe vseživljenjskega učenja, ima odlične tehnološke rešitve ali poslovne ideje, katere se lahko ob dodatni podpori razvijejo v nova podjetja, kar bi okrepilo ne samo gospodarstvo, temveč tudi socialno dinamiko in prizadevanja za čistejše naravno okolje podeželja.

 

Poslovno in tehnično specifične podporne storitve vozlišča bodo namenjene inovativnim, visokotehnološkim rešitvam, produktom in storitvam na področju kmetijstva, živilskopredelovalne industrije in turizma, ki uvajajo obnovljive vire energije (OVE) in koncepte krožnega gospodarstva in temeljijo na endogenem potencialu podeželja LAS Gorenjske košarice. Storitve vozlišča bodo lahko uporabniki preizkusili že tekom projekta, v okviru usposabljanj, ki bodo potekala od aprila do junija 2023. Ekosistem podpornega podjetniškega okolja bo temeljil na dejanskih potrebah lokalnih prebivalcev po zgledu »Centra odličnosti«. Poleg razvoja inovativnih podjetij je cilj tudi krepitev podjetniške kulture in ustvarjanje novih delovnih mest v novoustanovljenih podjetjih. 

 

 

Vas zanima razvoj podjetniške ideje? Razmišljate o podjetništvu? Še vedno se nam lahko pridružite na delavnicah projekta ODLIČNOST!

  1. PODJETNIŠTVO (Poslovni model, Testiranje kupcev, Prodajni lijak)

  2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA

  3. DIGITALIZACIJA (Postavitev spletnih strani, Družbeni mediji itd.)

  4. ŽIVILSTVO IN KMETIJSTVO (Predelava mleka, Predelava mesnih izdelkov, Sadjarstvo in žganjekuha, Hortikultura v prihodnosti, Priložnosti v živinoreji itd.)

  5. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE TER PODNEBNE SPREMEMBE (Električna mobilnost - predelava in nadgradnja električnega vozila, Poligon obnovljivih virov energije)

  6. TURIZEM, NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA (Ohranjanje dediščine, Razvoj turističnih dejavnosti, Neizkoriščeni potenciali lokalnega okolja itd.)

 

Prijavni obrazec je dostopen na povezavi: https://1ka.arnes.si/prijavavOdlicnost

 

Za več informacij o projektu kontaktirajte Gregorja Erznožnika (gregor.erznoznik@bsc-kranj.si / 04/28-17-245) ali obiščite spletno stran https://www.bsc-kranj.si/stran/odlicnost---vozlisce-podjetniske-odlicnosti.

 

Priloge:

 

  

 

 

 

 

Projekt ODLIČNOST – Vozlišče podjetniške odličnosti sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija; pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Prijavite se na naše e-novice!.