ODLIČNOST - Vozlišče podjetniške odličnosti

Junija 2022 je potekal prvi sestanek partnerjev projekta ODLIČNOST – Vozlišče podjetniške odličnosti, ki bo v Gorenjski regiji spodbujal razvoj, rast in obstanek zagonskih podjetij. Projekt bo nudil podporo lokalnim prebivalcem vseh generacij, ki si želijo začeti podjetniško pot, zlasti ranljivim skupinam, ki bodo vključene v oblike vseživljenjskega učenja.

Projekt ODLIČNOST – Vozlišče podjetniške odličnosti bo vzpostavil podporno okolje za razvoj inovativnih podjetij na območju LAS Gorenjska košarica, ki bodo temeljili na izrabi endogenih potencialov lokalnega okolja.

 

Poleg razvoja inovativnih podjetij je cilj tudi krepitev podjetniške kulture in ustvarjanje novih delovnih mest v novoustanovljenih podjetjih. Pozornost bo posvečena dvigu energetske učinkovitosti prek uporabe obnovljivih virov energije iz lokalnega okolja na celotnem območju LAS Gorenjska košarica. V okviru projektnih aktivnosti bodo z namenom vzpostavitve vozlišča potekala usposabljanja mentorjev, lokalnega prebivalstva, strokovnih partnerjev, pri čemer bodo v aktivnosti vključene predvsem navedene ranljive ciljne skupine.

Vzpostavljeno podjetniško podporno okolje bo neposredno prineslo eno novo delovno mesto ter vsaj tri novoustanovljena podjetja, s čemer se načrtuje nova delovna mesta za lokalne prebivalce, še posebej za ranljive ciljne skupine – mladi do 35 let, ženske in brezposelni.

Projekt bo tako prispeval k tematskemu področju »Ustvarjanje delovnih mest« in cilju SLR »Izkoristiti endogene za razvoj dinamičnega konkurenčnega podjetništva«, posredno pa tudi k drugim ciljem, npr. spodbujanje razvoja podjetniške kulture in ustvarjanje delovnih mest, zmanjševanje onesnaženosti okoli z razvojem trajnostne mobilnosti, energetsko učinkovitost pri uporabi obnovljivih virov energije ter razvijanju programov vključevanja ranljivih skupin in izkoriščanju endogenega potenciala za zmanjševanje revščine in socialne izključenosti.

V projektu kot projekti partnerji sodelujejo Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, d.o.o., Kranj, Šolski center Kranj in Občina Naklo, pod vodstvom vodilnega partnerja Biotehniškega centra Naklo.

Junija 2022 je potekal uvodni sestanek projektnih partnerjev, na katerem smo predstavili načrt aktivnosti, ki bodo potekale do konca maja 2023. Trenutno izvajamo analizo stanja in potreb ciljnih skupin po poslovno podpornih storitvah za razvoj njihovih inovativnih idej, izdelkov in storitev. Na tej osnovi bomo razvili ustrezen poslovni model za podjetniško vozlišče, ki ga bomo pilotno testirali in izvedli v 2. fazi projekta.

 

Želite pomoč pri razvoju svoje podjetniške ideje? Če je odgovor DA, vas vabimo k izpolnitvi vprašalnika, s katerim nam lahko sporočite, kakšno obliko pomoči potrebujete (npr. mentorstvo, opremo za razvoj in testiranje produktov, finančna sredstva, poslovne partnerje, promocijo, registracijo podjetja ali svoj prvi delovni prostor – pisarno, kuhinjo, laboratorij).

 

Povezava do ankete: https://1ka.arnes.si/Odlicnost 

QR koda do ankete: 

                 

Koristne povezave:

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Evropski sklad za regionalni razvoj

Biotehniški center Naklo

LAS Gorenjska Košarica

 

     

 

Projekt ODLIČNOST – Vozlišče podjetniške odličnosti sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija; pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Prijavite se na naše e-novice!.