Odpirate d.o.o.?

Na SPOT točkah (bivše VEM točke), lahko enostavno, hitro in brezplačno odprete tudi d.o.o. Spodaj si lahko preberete, kako vam pri tem lahko pomagamo svetovalci, kaj potrebujete in na katerih področjih si boste morali pomagati tudi sami.

Kaj morate vedeti?

Družba z omejeno odgovornostjo je pravna oseba in je samostojni nosilec pravic in obveznosti v pravnem prometu, kar v praksi pomeni, da za razliko od npr. s.p.-ja, lastniki z njo ne morejo prosto razpolagati. Primer: iz transakcijskega računa s.p.-ja lahko lastnik denar dobi kadarkoli se mu zahoče in z njim prosto razpolaga, medtem ko pri d.o.o.-ju to ni mogoče. Družbo lahko ustanovi ena oz. več domačih ali tujih pravnih in fizičnih oseb. Osnovni kapital družbe pa sestavljajo osnovni vložki družbenikov, na podlagi katerih slednji pridobijo tudi poslovni delež, izražen v odstotkih.

Vse storitve na SPOT točki so brezplačne in tako je tudi z odpiranjem d.o.o.-ja. Na SPOT točki ne morete odpreti d.o.o.-ja le v primeru, ko družbenik za ustanovitveni kapital nameni osnovna opredmetena sredstva in ne (minimalno) 7.500 evrov. Prav tako na SPOT točki d.o.o.-ja ne moreta odpreti zakonca oz. zunajzakonska partnerja, če želita v njem oba biti družbenika. V obeh primerih je potrebno registracijo d.o.o.-ja opraviti pri notarju.

D.o.o. se vedno odpira na tisti dan, ko ste dogovorjeni za termin – ni ga mogoče odpreti vnaprej (primer: če pridete danes na SPOT točko, bo d.o.o. odprt z današnjim datumom, ni ga mogoče danes odpreti za naslednji dan, teden ali mesec, kot je to možno pri odpiranju s.p.-ja).

Kaj potrebujete?

Za ustanovitev enostavnega d.o.o.-ja potrebujete le osebni dokument, svojo davčno številko in overjeno soglasje (so)lastnika stanovanja oz. hiše, kjer bo vaš poslovni naslov, če vi niste (so)lastnik hiše ali stanovanja. Soglasje (so)lastnika objekta mora (so)lastnik osebno overiti na SPOT točki (brezplačno), na Upravni enoti ali pri notarju, pa je ta storitev plačljiva. V primeru, da je družbenikov in/ali zastopnikov več, morajo biti pri registraciji podjetja prisotni vsi, s svojimi osebnimi dokumenti. Mi pa za vas lahko opravimo naslednje postopke:

 • vpis v sodni register,
 • vpis v davčni register pri FURS-u,
 • zahtevo za izdajo identifikacijske številke za DDV (če je to potrebno),
 • zaposlitev oz. ureditev zavarovanja pri ZZZS-ju.

Ob vpisu v sodni register, prejmete dve kopiji družbene pogodbe. Ena kopija je namenjena banki, da lahko vplačate osnovni kapital za ustanovitev družbe (minimalno 7.500 €). Ob tem od banke prejmete tudi potrdilo o vplačilu osnovnega kapitala, ki ga morate v roku 14 dni prinesti nazaj na SPOT točko, da lahko zaključimo postopek.

Kaj je še pomembno?

 1. Pri vpisu v sodni register:
 • Izberite ime podjetja. Ime je sestavljeno iz: fantazijskega imena (opcijsko), opisa glavne dejavnosti in kratice d.o.o. (primer: SONČEK, poslovno svetovanje, d.o.o.). Pri ustanavljanju d.o.o.-ja imate možnost prevoda imena podjetja tudi v druge jezike.
 • Razmislite o glavni dejavnosti vašega podjetja in vseh ostalih dejavnosti s katerimi se boste še ukvarjali. Za točno določanje dejavnosti (po SKD), pa vam lahko pomagamo svetovalci.
 • Za nekatere dejavnosti so razpisani določeni pogoji, ali pa za njih potrebujete obrtno dovoljenje, katerega pa lahko pridobite le, če imate srednjo poklicno, srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri ali nacionalno poklicno kvalifikacijo in ste prej že registrirali podjetje oziroma dejavnosti.
 1. Pri vpisu v FURS:
 • Odločite se, ali želite ugotavljati davčno osnovo na podlagi normiranih ali dejanskih stroškov. V izbranem sistemu ostanete do konca koledarskega leta, zato je ta odločitev za vas pomembna. Če se odločite za dejanske stroške, to pomeni, da jih morate tudi uveljavljati (nakup opreme, računalnikov, materiala,…). Torej morate poleg izdanih računov hraniti tudi prejete račune, za katere želite, da so podjetju priznani kot strošek. Če pa se odločite za normiran sistem, vam od vaših prihodkov država prizna 80 % stroškov, kar pomeni, da je ostalih 20% avtomatsko dobiček, ki je obdavčen. Dobiček d.o.o. je obdavčen po stopnji 19%. Če si želite izplačati dobiček lastniku, pa je le-ta obdavčen po končni davčni stopnji: 25%.
 • Ali boste zavezanec za DDV ali ne. V primeru, da vaši prihodki presežejo 50.000,00 €, avtomatsko postanete zavezanec, če tega zneska ne presežete, pa se lahko odločite sami.

Kdo ne more odpreti d.o.o.-ja?

D.o.o.-ja ne morejo odpreti tiste osebe, ki so:

 1. bile pravnomočno obsojene na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in so vpisane v kazensko evidenco Ministrstva za pravosodje, ta omejitev pa se izteče po petih letih od pravnomočne sodbe oziroma ob izbrisu iz kazenske evidence;
 2. bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali so še javno objavljene na seznamu davčnih neplačnikov.Omejitev preteče, ko davčni organ izda potrdilo, da so vse obveznosti izpolnjene, potrdilo pa ne sme biti starejše od 15 dni;
 3. bile z več kot 25 odstotki udeležene v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecih na katerem od že omenjenih seznamov, tudi zanje pa se omejitev izteče z izdajo potrdila davčnega organa o izpolnitvi obveznosti zadnjih 15 dneh;
 4. v zadnjih treh letih prejele pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat z izrekom globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno, omejitev pa preteče v treh letih od pravnomočnosti odločbe ali sodbe;
 5. bile neposredno z več kot 50 odstotki udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije; omejitev se izteče po enem letu od izbrisa.

Kje lahko ustanovite d.o.o.?

D.o.o. lahko ustanovite na SPOT točki. V Kranju smo vam na voljo na Poštni ulici 4. Za brezplačno registracijo nam pišite na naslov spot@kovacnica.si ali nas pokličite na telefonsko številko 069 893 707 in rezervirajte svoj termin.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Prijavite se na naše e-novice!.