Ogled in predstavitev dobrih praks socialnega podjetništva in socialnih podjetij v Podravju

V okviru projekta sPOINT– Socialno Podjetniška Informacijska Točka, ki je namenjen krepitvi podpornega okolja za socialna podjetja in katerega vodilni partner je Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj, smo v sodelovanju z Fundacijo Prizma, 13. 9. 2022, organizirali strokovno ekskurzijo v Podravje, regijo z največ registriranimi socialnimi podjetji v Sloveniji.

Prve predstavitve dobrih praks socialnega podjetništva in socialnih podjetij so bile izvedene v Slovenski Bistrici, v Projekcijski dvorani bistriškega gradu, kjer sta podporni ekosistem družbenega inoviranja in socialne ekonomije Podravja – SocioLab predstavila predstavnika partnerjev ekosistema, ga. Dušanka Lužar Šajt iz Fundacije PRIZMA in ga. Tina Zupan iz Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica. Udeležencem sta predstavili pomen lokalno dostopnega podpornega ekosistema, ki se je izgrajeval v sodelovanju podpornih organizacij iz Podravja.

Poslanstvo podpornega ekosistema DISE - SocioLab je nuditi celovito podporo organizacijam, podjetjem in iniciativam socialne ekonomije pri razvoju idej in podjemov za vključujočo in trajnostno družbo. V skladu s tem ponuja storitve promocije, informiranja in osveščanja o potencialih in priložnostih SE; opolnomoča skupnost za zaznavanje in reševanje družbenih problemov; nudi podporo pri razvoju in delovanju iniciativ in socialnih podjetij; povezuje in podpira deležnike podpornega ekosistema; skrbi za strokovno usposobljenost izvajalcev in deležnikov; spremlja, vrednoti in meri družbene učinke ter izvaja raziskave in razvoj na področju družbenih inovacij in socialne ekonomije. Pri tem je izrednega pomena lokalna dostopnost ekosistema, ki je bila zagotovljena preko stičnih točk, ki so jih zagotavljale lokalne razvojne organizacije, kot je RIC Slovenska Bistrica.

Predstavitvi podpornega ekosistema je sledila predstavitev socialnega podjetja RECOSI d.o.o., so.p., ki jo je izvedla direktorica ga. Katja Zajko. Predstavila je ustanovitev in pomen delovanja socialnega podjetja RECOSI ter družbene in okoljske učinke, ki jih le-to ustvarja.

Socialno podjetje RECOSI je del vodilne mednarodne socialne franšize RECOSI s sedežem na Irskem. Podjetje se ukvarja s profesionalno obnovo rabljene računalniške opreme pridobljene iz poslovne linije. Poslanstvo socialne franšize RECOSI je ustvarjati realna delovna mesta v socialni ekonomiji – torej za težje zaposljive osebe, ki so samovzdržna ter premagovanje digitalnega razkoraka s ponudbo cenovno dostopne računalniške opreme socialno šibkim in ustvarjanje okoljskega vpliva.

Po predstavitvi so udeleženci podjetje RECOSI tudi obiskali in si ogledali proizvodni in pisarniški del podjetja.

Po ogledu so udeleženci nadaljevali pot proti Mariboru, kjer so bile prve predstavitve socialnih podjetij izvedene na lokaciji Male tržnice, Dominkuševa ulica 5. Svojo dobro prakso so predstavili ga. Jasna Beršnjak iz Društva Aktiviraj.se, so.p., ga. Katja Beck Kos, so.p. iz Društva Hiša!, g. Denis Ploj iz Zadruge Dobrina, z.o.o., so.p., in ga. Tina Arnuš iz Društva Pupillam, ga. Jasna Beršnjak, Društvo Aktiviraj se, so.p., je predstavila pričetke delovanja društva in njihove aktivnosti.

Društvo za razvijanje socialnih projektov in spodbujanje aktivnega življenja AKTIVIRAJ SE, socialno podjetje je nevladna in neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem socialnih projektov in spodbujanjem socialnega podjetništva. Poslanstvo društva je motivirati in aktivirati brezposelne osebe pri reševanju lastne situacije brezposelnosti. Društvo izvaja program zbiranja, obnove, recikliranja in prodaje rabljenih predmetov Središče ponovne uporabe Ropotarnica ter spodbuja lokalno prehrambno samozadostnost in zmanjševanje ogljičnega odtisa. Udeležencem je predstavila tudi prednosti, ki jih prinašajo ukrepi, namenjeni socialnim podjetjem (kot npr. Učne delavnice, ZRSZ) ter izpostavila izzive, s katerimi se kot socialno podjetje srečujejo.

Ga. Katja Beck Kos je predstavila program Društva Hiša!, so.p., predvsem program Rajzefiber. Člani Hiše! so svojo vnemo in vedoželjnost iz Živih dvorišč prenesli tudi na program Rajzefiber, Center grafičnih umetnosti in ulično gledališko skupino SepateKapate. Glavne dejavnosti so usmerjene v razvoj kulture in umetnosti, participacije in razvoj in predstavitev kreativnih potencialov, ki pomagajo pri razvoju mesta in dvigujejo dobrobit meščanov. Posebno pozornost pa namenjajo tudi kreativni predstavitvi snovne in nesnovne kulturne dediščine, ter umetniški produkciji v javnem prostoru. Izpostavila je pomen sodelovanja z lokalnimi deležniki za razvoj socialnih podjetij in doseganje družbenih učinkov v lokalnem in tudi nacionalnem okolju.

Denis Ploj je predstavil nastanek in delovanje Zadruge Dobrina z.o.o., so.p. Zadruga Dobrina je zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe, ki je nastala leta 2011. Temeljni namen zadruge ni ustvarjanje dobička, temveč razvoj malih kmetij, pravične trgovine z živili in zagotavljanje možnosti pravičnega plačila pridelovalcem in proizvajalcem. Hkrati je namen zadruge povezovanje podeželja z urbanim središčem, promocija in razvoj ekološkega kmetovanja, načel trajnostne lokalne preskrbe s hrano ter socialno-podjetniških dejavnosti na področju pridelave in predelave hrane, ter ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine s področja kmetijstva.

Predstavil je tudi začetke delovanja zadruge in sodelovanja z lokalnimi kmeti ter njihovo usposabljanje za prehod na ekološko in integrirano pridelavo. Prav tako je izpostavil izzive s katerimi se srečujejo in na kakšen način jih rešujejo ter kako sodelujejo z lokalnimi deležniki.

Društvo Pupillam, so.p. je predstavila ga. Tina Arnuš, idejna vodja trgovine brez embalaže Zelena japka. Poslanstvo društva je spodbujati dobro v vseh, povezovati in spodbujati k sodelovanju za dobrobit vseh ljudi, živali, narave. S svojim delom ustvarjajo pogoje za bolj zeleno bivanje na Zemlji. Društvo ponuja rešitve in produkte za eko dom za visoko kakovost bivanja brez onesnaževanja okolja: eko pralna, pomivalna in čistilna sredstva, tečaje in delavnice ponovne uporabe in predelave. Pod okriljem društva delujeta veganska trgovina in drogerija brez embalaže Zelena japka. Ga. Arnuš se je v predstavitvi posvetila predvsem sami trgovini in drogeriji Zelena japka, njunemu delovanju po sistemu »zero waste« in izdelkom, ki jih ponujajo. Izpostavila je družbeni in okoljski vpliv, ki ga ustvarjajo in sprejetost s strani potrošnikov.

V vseh predstavitvah je bilo poudarjeno, da je pri delovanju socialnih podjetij sodelovanje z lokalnimi deležniki zelo pomembno, saj lahko tako spodbuja kot zavira njihovo poslovanje in uspešnost. Prav tako je pomembno povezovanje in sodelovanje med samimi socialnimi podjetji ter medsebojno dopolnjevanje njihovih produktov in aktivnosti, ter skupen nastop v sektorju socialne ekonomije.

Po izvedenih predstavitvah so udeleženci ekskurzije predstavljena socialna podjetja tudi obiskali in si prostore ter dejavnosti ogledali v živo. Na samih lokacijah so imeli priložnost videti njihovo ponudbo in se pogovoriti z zaposlenimi.

Sprehod po »poteh socialnega podjetništva« so udeleženci nadaljevali na desni breg Drave, kjer je bilo zanje organizirano kosilo v Gostilnici pri damah, ki sodi pod okrilje Kooperative Dame. Zgodbo Kooperative Dame, z.o.o., so.p.. udeležencem predstavila predstavnica Fundacije Prizma, ga. Mateja Karničnik. Glavna dejavnost zadruge Kooperativa Dame je razvoj trajnostnega turizma in gostinstva. Pri pripravi jedi in organizaciji cateringov je velik poudarek na ohranjanju starih, tradicionalnih receptur in njihovem inovativnem vpeljevanju v ponudbo. Pri pripravi jedi v največji meri uporabljajo lokalno, sveže in ekološko pridelano in certificirano hrano, skrb pa namenjajo tudi vegetarijancem in veganom. Pod okriljem zadruge deluje prva gostilnica v Mariboru, ki ima na svojem jedilniku vključene certificirane ekološke jedi, vina in sokove. Posebno skrb namenjajo tudi usposabljanju in zaposlovanju oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Ker je zadruga nastala pod okriljem mednarodnega projekta, katerega aktivnosti je izvajala Fundacija Prizma, je bil udeležencem predstavljen tudi sam pričetek delovanja iniciative, ki so jo ustanovile 4 brezposelne ženske, starejše od 50 let. Skozi to je bil predstavljen primer trajnosti, ki je nastal v okviru pilotnih aktivnosti projekta, kakršne pogosto izvajajo razvojne in podporne organizacije z namenom, da podprejo razvoj socialne ekonomije.

 

Prijavite se na naše e-novice!.