Ogled lepot Bohinja letošnje poletje tudi z e-rikšo, prvim električnim triciklom na Gorenjskem

Zapelji se brezplačno in brez emisij. Gorenjska je s projektom LENA dobila svojo prvo e-rikšo, ki bo vključena v štiri nove turistične produkte, razvite v okviru projekta. Z e-rikšo se bo moč peljati v Občini Bohinj, Mestni občini Kranj in Občini Škofja Loka. To je hkrati prva e-rikša v Sloveniji, ki se uporablja v turistične namene.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj je v okviru mednarodnega projekta LENA, pridobila sredstva za nakup e-rikše, električnega tricikla, ki od začetka julija 2017 omogoča domačinom in turistom prevoz in ogled lepot Bohinja. E-rikša je prva takšna pridobitev na Gorenjskem in prva e-rikša v Sloveniji, ki se uporablja v turistične namene. Med prvimi sta se z njo popeljala tudi Rok Šimenc, direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj in Klemen Langus, direktor LTO Bohinj.

Rikša opravlja funkcijo e-mobilnega transporta v območju Nature 2000 in s tem promovira trajnostno mobilnost v zavarovanih območjih. V času poletne turistične sezone vozi v Bohinju na relaciji Stara Fužina – kopališče Kramar – Pod Skalco, od petka zjutraj do nedelje zvečer. Za vožnjo z rikšo, ki bo sprva imela voznika, v nadaljevanju pa tudi možnost izposoje, se lahko dogovorite v Turizmu Bohinj ali pa pridete v Center Triglavskega narodnega parka Bohinj, v Staro Fužino, letos do konca avgusta. S septembrom bo vožnja z rikšo možna v Mestni občini Kranj.

Pilotne aktivnosti projekta LENA, katerih del je tudi razvoj koncepta turističnih storitev z e-rikšo, spodbujajo gospodarski razvoj območij Nature 2000 na naravi prijazen način. Nakup e-rikše je primer dobre prakse transnacionalnega projektnega sodelovanja med Regionalno razvojno agencijo Gorenjske, BSC Kranj in bolgarskim vodilnim partnerjem, WWF Bolgarija.

Za Gorenjsko so bili v okviru projekta LENA poleg nakupa e-rikše, pripravljeni tudi štirje novi integralni turistični produkti, ki v svojo ponudbo vključujejo vožnjo z e-rikšo. To so »Od planšarja do Skalce« in »Po zgornji dolini« v Bohinju, v času poletne turistične sezone, v Mestni Občini Kranj »Mamutova pot« iz Predoselj, ob posestvu Brdo do Bobovka pri Kranju ter »V gozd do Škofje Loke«, ki pelje iz Bitenj, skozi Crngrob in Staro Loko na Mestni trg v Škofjo Loko. V turistične produkte so vključeni lokalni ponudniki in ključne naravne in kulturne znamenitosti na poti.

  1. junija 2017 je v prostorih Centra Triglavskega narodnega parka Bohinj, v Stari Fužini, potekala tiskovna konferenca, kjer smo novinarjem predstavili aktivnosti spodbujanja trajnostne mobilnosti v Bohinju in mednarodni projekt LENA, v okviru katerega je Bohinj to poletje dobil prvo e-rikšo na Gorenjskem.

Nekaj prispevkov v medijih:

 

Več o projektu LENA:

Projekt LENA je bil pridobljen na prvem razpisu evropskega programa Interreg Podonavje in je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvajanje projekta se je začelo 1. januarja 2017 in bo trajalo 30 mesecev.

Celotna vrednost projekta je 2.456.290,72 EUR. Programska prioriteta je Okoljsko in kulturno odgovorna Podonavska regija. Specifični cilj je Spodbujanje trajnostne rabe naravne in kulturne dediščine ter virov.

 

V juniju so izšle prve projektne e-novice, ki si jih lahko preberete tukaj.

 

Vabljeni pa ste tudi, da si ogledate spletno stran projekta in nam sledite na socialnih omrežjih Facebook in Twitter!

 

Več informacij:

Blanka Odlazek, Gregor Erznožnik, Franja Gabrovšek Schmidt

E-pošta: blanka.odlazek@bsc-kranj.si; gregor.erznoznik@bsc-kranj.si; franja.gabrovsek@bsc-kranj.si

 

 

Save

Save

Prijavite se na naše e-novice!.