OrientAkcija – socialna aktivacija žensk z migrantskim ozadjem

Namen projekta OrientAkcija, ki ga izvajata Človekoljubno dobrodelno društvo Up Jesenice in Zavod Tri iz Škofje Loke, je prepoznavanje, usmerjanje, motiviranje, vključevanje in spremljanje v socialno aktivacijo vključenih oseb, hkrati pa tudi podpreti vključene v socialno aktivacijo pri njihovi reaktivaciji, integraciji v različne družbene sisteme in posledično ponovno vključiti na primarni, sekundarni in terciarni trg dela. Cilj izvajalcev projekta je razviti in vzpostaviti celovit model socialne aktivacije, ki bo zagotovil transparentno, usklajeno in celostno obravnavo priseljenk, ki tvegajo revščino in so socialno izključene, model pa naj bi ustrezno povezal vse relevantne institucije v procesu. Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

 

Prijavite se na naše e-novice!.