Osem milijonov evrov za inovacije v kmetijstvu

Kmetijsko ministrstvo je v petek, 2. februarja 2018 v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa, katerih cilj je spodbuditi učinkovitejši tehnološki razvoj in prenos znanja ter inovacij v kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. Skupno gre za osem milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Sredstva, ki jih zagotavljata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in slovenski državni proračun, so namenjena izvedbi projektov Evropskega partnerstva za inovacije in pilotne projekte.

Pilotni projekti so kratkotrajnejši projekti manjšega obsega, ki se nanašajo na razvoj novih oz. izboljšanih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ali pa na varovanje okolja. Projekti Evropskega partnerstva za inovacije pa so zahtevnejši projekti večjega obsega, ki tako kot pilotni projekti naslavljajo razvoj novih oz. izboljšanih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ali pa varovanje okolja in prilagajanje na podnebne spremembe.

Za namen izvedbe projekta se mora vzpostaviti partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj trije člani, in sicer kmetijsko gospodarstvo, svetovalci in raziskovalci. Ti trije predstavljajo t.i. "trikotnik znanja", pridružijo pa se jim lahko tudi podjetja, posamezniki, zadruge, nevladne organizacije in drugi.

Pri objavi obeh javnih razpisih gre za pomemben mejnik z vidika spodbujanja inovacij v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu. Slovenija se s tem pridružuje skupini tistih držav članic EU, ki so uspešno zagnale pristop k Evropskemu partnerstvu za inovacije tudi v praksi.

Cilj razpisov ni financirati študije ali znanstvene raziskave, pač pa doseči jasen, praktičen rezultat. Nove rešitve, nove tehnologije itd. se morajo namreč preizkusiti na lokaciji kmetijskega gospodarstva, kar je pomembna novost tokratnih razpisov. Kmetijsko gospodarstvo je aktivni soustvarjalec novega znanja in je tako skupaj z drugimi obveznimi člani partnerstva znotraj "trikotnika znanja" nepogrešljiv član partnerstva.

 

Vir: STA, www.sta.si

Prijavite se na naše e-novice!.