Osnutek strateškega dela Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za obdobje 2021–2027

Strateški del Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027 obsega: Predstavitev razvojne regije Gorenjske; Opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije; Razvojni položaj regije v slovenskem in mednarodnem prostoru; Vizijo razvoja regije in razvojno specializacijo; Strateške razvojne cilje in razvojne smernice regije ter Razvojne prioritete regije s kvantificiranimi kazalniki. S strokovnjaki z različnih področij (gospodarstva, razvoja človeških virov, okolja, prostora in infrastrukture, razvoja turizma in podeželja) je bilo oblikovanih šest razvojnih ciljev, ki so vezani na cilje evropske kohezijske politike po letu 2020. Za posamezne cilje, ki so: Celosten razvoj in upravljanje; Pametna Gorenjska; Gorenjska za ljudi; Zelena, nizkoogljična Gorenjska; Povezana Gorenjska in Gorenjska odprta v svet, bodo v nadaljevanju oblikovani ukrepi in regijskih projekti, ki bodo pripravljeni v okviru programskega dela Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027.

Strateški del Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027 najdete TUKAJ.

Prijavite se na naše e-novice!.