Partnersko srečanje projekta e-MOTICON v Sloveniji

BSC Kranj je v okviru projekta e-MOTICON, programa Interreg območje Alp, 23. in 24. januarja 2018 na temo širjenja in upravljanja e-mobilne infrastrukture gostil 33 partnerjev in opazovalcev iz 5 držav alpskega območja. Dogodek je bil razdeljen na tri dele: sestanek partnerjev, popoldanski dogodek odprt za javnost ter predstavitev e-TRAIL pilota in e-car-sharing sistema.

BSC Kranj je v Astoria hotelu na Bledu gostil partnerje in opazovalce iz Nemčije, Italije, Francije, Avstrije in Slovenije, ki se ukvarjajo s področjem politik javnega sektorja za širjenje in upravljanje e-mobilne infrastrukture. Partnerski sestanek je bil namenjen usklajevanju vsebin projekta, med drugim tudi vsebin za Strategijo za uravnovešeno širjenje e-polnilne infrastrukture na območju Alp. Partnerji so  potrdili tudi strukturo akcijskega načrta za širjenje in upravljanje e-polnilne infrastrukture na partnerskih območjih. Na popoldanskem dogodku, ki je bil odprt za opazovalce projekta in vse zainteresirane, so partnerji predstavili rezultate dosedanjega dela. Udeleženci so se lahko seznanili z analizo politik za podporo širitve e-polnilne infrastrukture in upravljanja ter razširjenost le te na partnerskih območjih, vključno s pilotnimi aktivnostmi: vzpostavljanje e-HUB-ov za obveščanje o e-mobilnosti in za mreženje med različnimi deležniki na področju e-mobilnosti. Predstavljen je bil partnerski e-TRAIL pilot za upravljanje in izmenjavo informacij polnilnih postaj, ki je osnova za sistem zaračunavanja storitev polnjenja. V tem pilotu sodeluje 5 partnerjev, po eden iz vsake zgoraj omenjene države. Tretja pilotna aktivnost projekta, ki se imenuje Proces in Lokalizacija, pa analizira vpliv lokalizacije na dostopnost in uporabo e-polnilne infrastrukture. Pilotnim aktivnostim sledi priprava Priročnika e-MOTICON, ki bo povzetek znanj in rezultatov pridobljenih v pilotih projekta. Predstavljeni so bili tudi struktura Strategije in Akcijskega načrta, koncept Bele knjige ter Memoranduma o sodelovanju po koncu projekta, delovanje transnacionalne platforme za obveščanje širše javnosti in sodelovanje pri aktivnosti projekta e-MOTICON za partnerje.  

Drugi dan sestanka je podjetje Elektro Ljubljana v sodelovanju z Gorenjskimi elektrarnami predstavilo koncept upravljanja e-polnilne infrastrukture, med drugim tudi del, ki je bil sofinanciran iz sredstev e-MOTICON projekta. Slednje se navezuje na vzpostavitev in testiranje zaledne pisarne za spremljanje in analizo podatkov o povpraševanju in porabi energije pri polnjenju električnih vozil in lokalizaciji e-polnilnic ter na prihodnje korake za vzpostavitev sistema plačevanja storitev rezervacij in polnjenja. Povezovanje gospodarskih deležnikov na področju e-polnilne infrastrukture je v polnem teku in le vprašanje števila porabnikov javno dostopnih e-polnilnic je, kdaj bo storitev rezervacij in polnjenja e-prevoznih sredstev plačljiva povsod po Sloveniji. V popoldanskem času je bila v Ljubljani organizirana predstavitev sistema e-car-sharing podjetja Avant2Go. Sistem temelji na rezervacijskem sistemu aplikacije, ki se naloži na pametni telefon in omogoča enostavno rezervacijo le 15 minut pred prevzemom avtomobila. Plačevanje storitve in posredovanje informacij o stanju  vozila se prav tako opravi preko aplikacije. Uporabniki električnih avtomobilov imajo “rezervirana” oz. dodeljena tudi brezplačna parkirna mesta. V času našega obiska so se električni avtomobili različnih znamk in velikosti pred glavno pisarno Avant2Go na Trdinovi 9 v Ljubljani konstantno izmenjevali. Med uporabniki je bilo glede na pogovorni jezik zaslediti mnogo tujcev. Po študijskem obisku v Ljubljani se je naša skupina partnerjev, opazovalcev in zainteresiranih odpeljala v Tolmin, kjer je Posoški Razvojni Center 25. januarja organiziral konferenco in delavnico na temo e-mobilnosti.

 

Več o preteklih aktivnostih projekta e-MOTICON si lahko preberete  v e-novicah projekta.

 

Prijavite se na naše e-novice!.