Partnersko srečanje projekta STOB Regions v Romuniji

Projekt STOB regions se spopada z izzivi tretje faze podjetništva - prenosom lastništva podjetji na naslednjo generacijo.

Tokrat smo se partnerji v Romuniji srečali na temo »matchmaking-a«. Na srečanju, ki je potekalo 26. in 27. septembra v Bukarešti v Romuniji, smo partnerji predstavili dobre prakse na temo omogočanja stikov in iskanja morebitnih prevzemnikov ali kupcev pri prenosu ali prodaji družinskega podjetništva.

Čeprav prenos družinskega podjetja postaja vse bolj pereč problem tudi v Sloveniji: od vseh podjetij je kar 86 % družinsko vodenih, od tega jih še vedno preko 60 % vodi prva generacija, z managerji starejšimi od 55 let, pa dobrih praks na tem področju še nimamo veliko.

Tudi zaradi tega smo se na BSC Kranj v okviru projekta STOB Regions odločili za pilotni projekt, s katerim bomo sodelujočim podjetnikom pomagali do načrta za prenos lastništva podjetja.

Prejšnji teden so se podjetniki in koordinator dr. Jaka Vadnjal sestali drugič. Tokratna tema je bila nevarnosti in priložnosti družinskih podjetij. Pilotni projekt smo nameravali organizirati za 5 – 10 družinskih podjetij, zaradi velikega zanimanja, pa se delavnic udeležujejo predstavniki 14  podjetij.

Več o projektu pa tukaj.

 

Prijavite se na naše e-novice!.