Po Romualdovi poti z regionalnimi deležniki projekta CD-ETA

V četrtek, 1. marca 2018, smo v mali dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki gostili srečanje regionalne skupine deležnikov projekta CD-ETA. Na srečanju smo udeležence seznanili z vsebino dobrih praks, ki so bile projektnim partnerjem predstavljene na tematskem seminarju »Digitalizacija nesnovne kulturne dediščine«, ki je potekal med 17. in 19. oktobrom 2017 v Škofji Loki.

S strani BSC Kranj, kot organizatorja seminarja, je bila zagotovljena predstavitev treh dobrih praks, in sicer:

  • Slovenskega Registra nesnovne kulturne dediščine – Slovenski etnografski muzej, dr. Nena Židov
  • NEXTO – pametni sopotnik skozi vaša kulturna doživetja: Legende Pirana in Romualdova pot, Franci Zidar (Proxima)
  • Ekomuzej Batana, Tamara Nikolić Đerić, ki je uvrščen na Unescov seznam najboljših praks ohranjanja nesnovne kulturne dediščine.

Deležnikom smo predstavili ključne poudarke seminarja, ki so:

  • Izjemno bogastvo nesnovne dediščine: države partnerke CD-ETA imajo skupaj 37 vpisov na Unescove sezname (ljudska glasba in ples, ljudska verovanja, stare obrti in spretnosti ipd.).
  • Pomanjkanje sredstev – centralni register nesnovne kulturne dediščine ima samo Slovenija.
  • Le povezovanje in prenos znanj, raziskovanj in veselja na mlade nam zagotavlja, da nesnovni kulturni dediščini (NKD) zagotovimo obstoj, prepoznavnost in živost tudi v prihodnjih časih.
  • S pomočjo sodobnih tehnologij lahko NKD natančno in v celoti dokumentiramo, digitaliziramo in tako ohranimo njeno pričevalnost in pojavnost.
  • Nove sodobne tehnologije nam omogočajo popolnoma nov dialog med uporabnikom in kulturno dediščino, tudi preko turizma.

Več informacij o posameznih praksah lahko zainteresirani dobijo tukaj.

Prisotne udeležence smo seznanili s prihajajočim tematskim seminarjem »Digitalizacija spomenikov in arheoloških najdišč«, ki bo med 13. in 15. marcem 2018 potekal v Grčiji (Atene in Patras). Na seminarju bo potekala izmenjava dobrih praks s področja digitalizacije spomenikov in arheoloških najdišč. Predstavnica Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki se bo udeležila seminarja, bo s slovenske strani predstavila stanje na tem področju in nekaj primerov digitalizacije.

Nenazadnje pa smo udeležencem predstavili »Romualdovo pot«, interaktivno vodenje z brezplačno mobilno aplikacijo NEXTO, ki je bila kot primer digitalizacije nesnovne kulturne dediščine pripravljena in izvedena v tesnem sodelovanju zasebnega sektorja in javnih lokalnih institucij – skupaj z nosilcem NKD. Pot obsega 13 točk po Škofji Loki (= kot v pasijonu patra Romualda) in vključuje kvize, izzive, naloge ter celo elemente obogatene resničnosti, preko katerih uporabnik spoznava mestne znamenitosti, Škofjeloški pasijon in zgodovino, od nastanka mesta do Romualdovih časov pa vse do danes. Pot vključuje najnovejše možnosti interaktivnih zgodb, ki jih ponuja NEXTO in ki še izboljšujejo doživetje uporabnika na lokaciji dediščine. Z udeleženci srečanja smo se skupaj odpravili na ulice Škofje Loke, kjer so lahko tudi sami, na svojih mobilnih napravah, aplikacijo preizkusili tudi na terenu.

Za prejemanje elektronskih novic projekta se lahko prijavite tukaj.

 

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.