PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO VLOG NA 4. JAVNI POZIV

Regionalna razvojna agencija Gorenjske kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica, obvešča, da se objavljenemu 4. J A V N EMU P O Z I V U za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Gorenjska košarica podaljšuje rok za oddajo vlog, in sicer do 31. avgusta 2021 do 15. ure ...

4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Gorenjska košarica za sklad EKSRP, ESPR in ESRR je podaljšan do 31. avgusta 2021 do 15. ure

 

Javni poziv je namenjen sofinanciranju operacij (projektov), ki prispevajo k ciljem, ukrepom in povečanju kazalnikov, kot jih določa Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica (2014–2020).

 

Javni poziv se izvaja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, kot ga določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in spremembe).

 

Operacije se bodo financirale iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Dodatne informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti na naslov: las@bsc-kranj.si oziroma 

po telefonu: 04 281 72 37 in 04 281 72 46 (vsak delovnik med 9. in 15. uro).

 

Celotno besedilo javnega poziva je dostopno tukaj...

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.