Podjetjem na voljo za 92 milijonov evrov garancij za posojila s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad je 17. februarja 2017 objavil javni razpis za garancije za bančna posojila s subvencijo obrestne mere z oznako P1 plus 2017. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem je na voljo 84,5 milijona evrov garancij in 7,5 milijona evrov subvencioniranje obrestne mere.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter socialna podjetja s statusom gospodarske družbe, imajo vsaj enega zaposlenega za poln delovni čas in manj kot 250 zaposlenih, letni promet pa ne sme presegati 50 milijonov evrov, bilančna vsota pa ne 43 milijonov evrov.

V skladu so prepričani, da skupno razpisanih 92 milijonov evrov garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere zadostuje za podporo okoli 480 mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki najamejo pojosilo pri banki in na ta način okrepijo konkurenčno delovanje na trgu ter izboljšajo tržni položaj.

Javni razpis bo odprt do 15. oktobra 2017 oz. do porabe sredstev.

Več o javnem razpisu

 

Vir in informacije:  www.sta.si

Prijavite se na naše e-novice!.