Podjetniki, zapomnite si te datume za 2017

Letos podjetja in podjetnike čaka kar nekaj zakonodajnih, davčnih in drugih sprememb. Večina pomembnih datumov za oddajo obrazcev, odločb in poročil pa v letu 2017 ostaja nespremenjena.

Se pa vam denimo daljša rok, do katerega morate poravnati prispevke. Od prvega januarja imate pet dni več za plačilo davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost. Espeji boste namesto do 15. v mesecu za prejšnji mesec po novem letu imeli čas do 20. v mesecu. Delodajalci (tudi espeji za svoje zaposlene) boste prispevke lahko poravnali pet dni po izplačilu plače. Torej, če plačo izplačujete petega v mesecu, boste prispevke državi morali poravnati do 10. v mesecu.

Ob tem pa kaže opozoriti, da zamik ne velja za oddajo obračuna, torej obrazcev REK, obrazcev ODO-1 (obračun davčnih odtegljajev). Tega morate še vedno oddajati najpozneje na dan izplačila dohodka. Espeji, za vas denimo velja, da morate obračune še vedno oddajati do 15. v mesecu.

Espeji, to so ključni datumi za vas

Ob pomoči davčne svetovalke smo za podjetja in podjetnike pregledali nekatere datume, pomembne za espeje in druge pravne osebe.

31. januarja morate dostaviti podatke za odmero dohodnine.

31. marec je še en datum, ki si ga morate zapomniti osebe, ki opravljate dejavnost. Do takrat morate, tako kot vsako leto, oddati obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za minulo leto. Če se denimo odločite, da bi z »navadnega« presedlali na normirani espe, morate to izvesti ob oddaji obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Davčni obračun morate predložiti prek portala eDavki.

10. aprila (najpozneje) morate plačati mesečno akontacijo dohodnine za marec. Skupaj s tem morate doplačati tudi razliko dohodnine, kadar je znesek obračunane dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane dohodnine. Torej, razliko prištejete k znesku mesečne akontacije dohodnine za marec.

Če pa je znesek manjši od tistega, ki ste ga plačevali med letom, boste znesek na račun dobili v 30 dneh od predložitve davčnega obračuna. Če boste obračun oddali 31. marca, vam bo Furs razliko na račun nakazal do 30. aprila.

30. november pa je rok, do katerega morate vložiti zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici. Kot piše na strani finančne uprave, nekatere države članice sprejemajo zahtevke tudi po tem datumu.

Podjetja, zapomnite si te datume

Nekateri datumi veljajo tako za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, kot tudi za pravne osebe.

31. januarja morate tudi pravne osebe dostaviti podatke za odmero dohodnine.

31. marec je rok, do katerega morate oddati obračun davka od dohodkov pravnih oseb. To pa je tudi rok, do katerega morate na AJPES oddati letno poročilo. Ta datum velja za nezavezance k reviziji, katerih poslovno leto je enako koledarskemu. Tisti, ki niste zavezani k reviziji, vaše poslovno leto pa ni enako koledarskemu, morate letno poročilo oddati v treh mesecih po koncu poslovnega leta.

31. avgust je datum, do katerega morate na AJPES letna poročila dostaviti podjetja, zavezana k reviziji. Seveda, če je vaše poslovno leto enako koledarskemu. Sicer pa imate čas do osem mesecev po koncu poslovnega leta.

30. november je rok za podjetja (tako kot za espeje), do katerega morate vložiti zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici.

Letos več časa za prijavo denarja od najemnin

Po novem lahko tisti, ki oddajate stanovanje ali kakšno drugo premoženje v najem fizičnim osebam, napoved za odmero dohodnine od oddajanja v 2016 vložite do 28. februarja 2017.

Če torej kot fizična oseba oddajate stanovanje ali drugo premoženje v najem fizični osebi, imate mesec in pol več časa, da oddate napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, poudarjajo na finančni upravi. Po novem je namreč rok 28. februar, in ne več 15. januar, kot je veljalo do zdaj. To je novost iz zakona o davčnem postopku, sprejeta konec leta 2015.

 

Vir: Finance, 02.01.2017, http://www.finance.si/

Prijavite se na naše e-novice!.