Podpisana tretja dopolnitev Dogovora za razvoj gorenjske regije, s katero Gorenjska pridobiva 30,6 milijona evrov sofinanciranja projektov

Konec januarja 2020 je bila podpisana tretja dopolnitev Dogovora za razvoj gorenjske razvojne regije. Dogovor Gorenjski prinaša nov podjetniški inkubator, večje in modernejše poslovne cone, nove kolesarske poti, električne polnilnice za avtobuse, prostor za dnevno varstvo starejših, nove in izboljšane obstoječe kanalizacijske sisteme in vodovode.

Regionalna razvojna agencije Gorenjske – BSC Kranj je v letu 2020 z gorenjskimi občinami v regiji in z resornimi ministrstvi uskladila projekte za vključitev v Dogovor za razvoj gorenjske regije (v nadaljevanju Dogovor). Konec novembra je bila na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) posredovana tretja dopolnitev Dogovora za razvoj gorenjske regije. V okviru te dopolnitve sta se, za uresničevanje Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014–2020, MGRT in Razvojni svet gorenjske regije dogovorila za vključitev petih novih projektov ter za spremembo in izbris nekaterih v Dogovor že vključenih projektov. S tretjo dopolnitvijo je tako v Dogovor vključenih 21 projektov v skupni vrednosti skoraj 70 milijonov evrov, od katerih bosta dobrih 30 milijonov prispevali država in Evropska unija.

 

Na novo se s tretjo dopolnitvijo v Dogovor tako uvrščajo sledeči projekti:

 1. Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj, nosilec projekta je Mestna občina Kranj. Skupna vrednost projekta z vključenim DDV je 2.460.409,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja s strani države in sredstev Evropske unije je 2.142.807,38 EUR.
 2. Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture, nosilec projekta je Občina Jesenice. Skupna vrednost projekta z vključenim DDV je 1.106.053,70 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja s strani države in sredstev Evropske unije je 873.490,73 EUR.
 3. Dnevno varstvo starejših – Planina, nosilec projekta je Mestna občina Kranj. Skupna vrednost projekta z vključenim DDV je 1.048.562,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja s strani države in sredstev Evropske unije je 350.000,00 EUR.
 4. Postavitev javnih električnih polnilnic za avtobuse, nosilec projekta je Mestna občina Kranj. Skupna vrednost projekta z vključenim DDV je 1.165.905,20 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja s strani države in sredstev Evropske unije je 955.660,00 EUR.
 5. Kolesarska povezava Kokrica-Brdo-Predoslje, nosilec projekta je Mestna občina Kranj. Skupna vrednost projekta z vključenim DDV je 301.453,17 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja s strani države in sredstev Evropske unije je 194.339,17 EUR.
 6. Projekti, ki so uvrščeni v Dogovor so tako že dobili soglasje resornih ministrstev. V času t.i. teritorialnega razvojnega dialoga smo sodelovali in usklajevali projektne aktivnosti z MGRT, Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na novo uvrščeni projekti in projekti s spremembami morajo po oddaji vloge za neposredno potrditev operacije pridobiti še odločbo Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

Za sledečih šest projektov vključenih v Dogovor je bila odločba o podpori s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko že izdana:

 1. Podjetno nad izzive (PONI) v razvojni regiji Gorenjska, nosilec Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj. Skupna vrednost projekta 852.800,00 EUR, vrednost sofinanciranja s strani države in sredstev Evropske unije je 852.800,00 EUR
 2. Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji; nosilec projekta občina Radovljica. Skupna vrednost projekta z vključenim DDV je 2.454.749,60 EUR, vrednost sofinanciranja s strani države in sredstev Evropske unije je 1.426.653,45 EUR.
 3. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in sorškega polja – 2. Sklop (2. faza), nosilec projekta Mestna občina Kranj. Skupna vrednost projekta z vključenim DDV je 16.576.066,56 EUR, vrednost sofinanciranja s strani države in sredstev Evropske unije je 6.598.892,75 EUR.
 4. Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice, nosilec projekta Občina Jesenice. Skupna vrednost projekta z vključenim DDV je 2.354.826,15 EUR, vrednost sofinanciranja s strani države in sredstev Evropske unije je 974.963,67.
 5. Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Radovljica, nosilec projekta Občina Radovljica. Skupna vrednost projekta z vključenim DDV je 3.317.470,00 EUR, vrednost sofinanciranja s strani države in sredstev Evropske unije je 1.767.066,09 EUR.
 6. Oskrba s pitno vodo v porečju Sore – 2. Sklop, nosilec projekta Občina Škofja Loka. Skupna vrednost projekta z vključenim DDV je 9.119.512,48 EUR, vrednost sofinanciranja s strani države in sredstev Evropske unije je 3.491.319,85 EUR.

 

Z uvedbo in izvajanjem Dogovorov za razvoj regije želi država dati nov zagon pri izvajanju regionalne politike, gre pa za sofinanciranje izvajanja Regionalnih razvojnih programov v 12 razvojnih regijah. Z Dogovorom se podpira regijske in državne projekte, ki aktivirajo razvojne zmogljivosti regij in odpravljajo največje razvojne ovire v njih. Projekti iz podpisanega Dogovora se lahko neposredno uvrščajo v načrte razvojnih programov državnega in občinskih proračunov ter neposredno potrjujejo v okviru kohezijske politike Evropske unije.

 

Prijavite se na naše e-novice!.