Podpora MSP na podeželju z inovativnimi proizvodnimi politikami

Mantova je bila neusahljiv vir primerov dobrih praks o inovativnih proizvodnih politikah podjetij na podeželju za 30 udeležencev iz Grčije, Italije, Latvije, Združenega kraljestva, Bolgarije, Češke, Madžarske in Slovenije. V okviru programa sofinanciranja Evropske unije, ki regionalnim in lokalnim vladam po vsej Evropi pomaga pri razvoju in zagotavljanju boljših politik, je Fundacija za okolje Lombardija, kot partner, organizirala srečanje in študijske obiske za konzorcij partnerjev za Regionalne politike za inovacije, konkurenčnost in rast malih in srednjih podjetij (MSP) na podeželju. Kot slovenski predstavnik konzorcija se je dogodka udeležila Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj.

Tema srečanja je bila priprava Načrta trajnostnega razvoja, ki podpira izvajanje konkurenčne politike MSP podeželskega gospodarstva v regijah omenjenih držav. Ta naloga zahteva vključevanje regionalnih ali nacionalnih zainteresiranih pripravljavcev politik na področju inovacij. Druga pomembna naloga je bila razprava o razvoju nadnacionalne spletne platforme za primerjavo in ocenjevanje obstoječih političnih pristopov evropskih regij za spodbujanje tehnoloških inovacij in inovativnih poslovnih modelov.

Konzorcij za regionalne politike za konkurenčnost in rast podeželskih malih in srednjih podjetij, usmerjenih v inovacije, je namenjen povečanju transnacionalnega sprejemanja in izvajanja inovativnih tehnoloških rešitev za rast poslovanja MSP na podeželju. Proces vključuje sodelovanje poslovnih akterjev in oblikovalcev politik za povečanje razvojnih spodbud ter prenos in izvajanje inovacij. Inovativne tehnološke in poslovne rešitve lahko najdemo tudi v poslovnih praksah malih in srednje velikih podjetij na podeželju. Študijski obiski italijanskih MSP so osvetlili in predstavili nekatere obstoječe inovativne tehnološke in poslovne prakse.

Elena Mussinelli, odgovorna za raziskovalno enoto »Upravljanje in oblikovanje za krepitev kulturne dediščine«, na Politecnico di Milano, je izjavila: »Izziv je vključiti kulturno, naravno in industrijsko dediščino v teritorialni razvoj. Industrijsko dediščino, kadar vključuje tudi arhitekturno dediščino, je treba upoštevati pri gospodarskem razvoju, urbanističnem načrtovanju in okoljskem načrtovanju. Mantova je najpomembnejše italijansko mesto, saj izstopa zaradi svoje inovativnosti in razvojnega večplastnega načrtovanja.«

Maurizio Pellizzer, predsednik Parka Mincio, je izpostavil pomen reke Mincio, ki izvira iz Gardskega jezera in teče skozi park Mincio in mesto Mantova ter se izliva v reko Pad. Reka ima ključno vlogo v kmetijstvu. V tem trenutku je kmetijstvo na kritični meji onesnaževanja s pesticidi. Glavni odločevalci so podpisali memorandum o upravljanju in ohranjanju reke, da bi se zmanjšalo onesnaževanje reke Mincio.

Gabriele Busti, iz DG za razvoj  gospodarstva iz regije Lombardija, je govorila o regionalnih politikah in ukrepih za spodbujanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij na podeželju. DG za gospodarski razvoj se ukvarja s podpiranjem tujih naložb in novih podjetij v kmetijskem, turističnem in obrtnem sektorju. Za te vrste spodbud je namenjenih 300 milijonov EUR.

Angela Colucci iz Fundacije za okolje Lombardija je predstavila izmenjavo uspešnih praks o inovativnih proizvodnih procesih.

To je le nekaj govornikov, ki so  govorili o inovacijah, ki izboljšujejo trajnostni razvoj podeželskih MSP.

Uspešne izkušnje v proizvodnem procesu sta predstavila Corrado Benatti, Coop. Alkemica, ki spodbuja znanost in trajnostni turizem, in Alessanda Bergamini, Konzorcij vin Mantova, ki promovira kakovost s pomočjo vrednot pokrajine.

Zelo pomemben vidik transnacionalnega konzorcija za Regionalne politike za konkurenčnost, usmerjeno v inovacije, in rast podeželskih malih in srednje velikih podjetij je bilo povabilo regionalnih zainteresiranih strani iz sodelujočih držav, z namenom povezovanja in nadgradnje znanja. Vtisi in misli omenjenih gostov so bili ujeti v videoposnetke, ki bodo na voljo na spletu.

Za več informacij o regionalnih politikah za konkurenčnost in rast MSP na podeželju, ki jih spodbuja inovativnost, obiščite našo spletno stran: www.interregeurope.eu/innnogrowtext

 

Prijavite se na naše e-novice!.