Podpora širjenju infrastrukture za električno mobilnost na Gorenjskem

Gorenjska se v zadnjih letih intenzivno trudi vzpostavljati trajnostno mobilnost. Poleg načrtovanja t.i. parkirišč parkiraj in pelji, umirjanja prometa v naseljih, spodbujanja kolesarjenja z vzpostavljanjem sistemov souporabe e-koles in spodbujanjem hoje, občine vse več investirajo tudi v izgradnjo polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil, nakup električnih vozil za poslovno rabo in tehnična e-vozila in spodbujajo koncesionarja za javni potniški promet za nakup okolju prijaznih vozil za javni prevoz. V centru Kranja prevaža potnike brezplačno električni kavalir, hibridni avtobus je od lanskega leta vključen v floto avtobusov za prevoz potnikov, enako od letošnjega leta v občini Jesenice. Triglavski narodni park je preko nacionalnega razpisa sklada za podnebne spremembe pridobil 15 električnih vozil, Komunala Bled ima 3 električna vozila, občina Bohinj in Bled enega.

Direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske - BSC Kranj, Rok Šimenc, je povedal, da je Svet gorenjske regije, ki ga sestavlja 18 županov gorenjskih občin, 14. februarja 2017, podprl pobudo priprave Regionalnega akcijskega načrta za e-mobilno infrastrukturo na Gorenjskem. Od takrat do danes je bilo izvedenih že kar nekaj aktivnosti v regiji, tako v okviru mednarodnih projektov, Dogovora za razvoj regije, Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica, ...

Največji napredek se kaže v vzpostavljanju električne polnilne infrastrukture. Trenutno je na Gorenjskem že 30 javnih električnih polnilnic. Načrtuje se jih še več. Vendar v načrtovanju obstajajo med občinami razlike. V drugi polovici leta 2018 je Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj, pripravila Regionalni Akcijski načrt za širjenje e-mobilne infrastrukture za obdobje do leta 2023. Prispevek za akcijski načrt je dalo 9 občin: Mestna občina Kranj, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Jesenice, Občina Radovljica, Občina Kranjska Gora, Občina Žirovnica in Občina Žiri ter Gorenjske elektrarne, d.o.o.. Akcijski načrt vsebuje 21 ukrepov za spodbujanje širjenja e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti. V prihodnosti lahko pričakujemo poleg večjega števila električnih polnilnic za polnjenje e-vozil na javnih parkiriščih še več hibridnih in električnih vozil za prevoz potnikov, e-vozil za poslovne namene, investicije v posodobitev električnega omrežja za podporo postavitvi novih električnih polnilnic, črpanje nacionalnih in evropskih sredstev za razvoj e-mobilnosti in mobilnosti na druge alternativne vire goriv, širjenje znanja o e-mobilnosti in upravljanju e-mobilne infrastrukture ter več promocije in ozaveščanja o e-mobilnosti.

Priprava akcijskega načrta je bila sofinancirana z evropskimi sredstvi programa Območja Alp v projektu e-Mobilne transnacionalne strategije za interoperabilno skupnost in mreženje na alpskem območju (e-MOTICON). V projektu je sodelovalo 15 partnerjev iz 6 evropskih držav in 41 opazovalcev iz partnerskih držav in Švice, med katerimi sta bili tudi občini Jesenice in Radovljica ter Ministrstvo za Infrastrukturo.

Najvidnejši rezultati transnacionalnega projekta, ki bodo v bližnji ali daljni prihodnosti vplivali tudi na gorenjsko regijo in Slovenijo so poleg regionalnega akcijskega načrta tudi:

  • Transnacionalna strategija za območje Alp, ki naslavlja širjenje mreže polnilne infrastrukture za električna vozila, upravljanje in načine plačevanja storitev polnjenja;
  • Smernice e-MOTICON, ki so kratek povzetek praktičnih ugotovitev, zaključkov in priporočil za javno upravo za načrtovanje, vzpostavljanje in upravljanje e-mobilne infrastrukture;
  • Bela knjiga e-MOTICON – strategija za alpski prostor o inovativnem načrtovanju električnih polnilnih postaj s povzetki akcijskih načrtov partnerskih območij;
  • dve pilotni aktivnosti, ki sta bili izvedeni na območju Gorenjske in prihajajoče spletno izobraževanje za občine o možnostih in izzivih povezanih z električno polnilno infrastrukturo, vključno s številnimi primeri dobrih praks ter
  • podpis pisma podpore in Memoranduma o sporazumu s strani županov občin Gorenjske razvojne regije in ostalih regionalnih deležnikov za spodbujanje širjenja in upravljanje infrastrukture za  polnjenje električnih vozil.

Omenjeni pilotni aktivnosti sta bili izvedeni v Italiji, Nemčiji, Avstriji, Franciji in Sloveniji - v gorenjski in goriški razvojni regiji. Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj je vzpostavila regionalno spletno stran za promocijo e-mobilnosti (http://e-mobilitygorenjska.si/en/e-mobility/). Druga pilotna aktivnost, ki jo je iz pridobljenega transnacionalnega projekta sofinanciral BSC Kranj, je bila izvedena s strani Elektro Gorenjske. Elektro Gorenjska je tehnično opremil in povezal 10 električnih polnilnic na Gorenjskem ter s tem omogočil nadzor nad njihovim delovanjem in porabo. Vzpostavitev zaledne pisarne, sofinancirane iz EU sredstev, za upravljanje mreže električnih polnilnic je osnova za učinkovito delovanje polnilnic, uvedbe sistema rezervacij polnjenja in storitev plačevanja. Elektro Gorenjska je samoiniciativno z lastnim investiranjem razširil aktivnosti in poleg tehnične nadgradnje, opremil polnilnice z dvojezičnimi navodili za uporabo ter vzpostavil telefonsko linijo za pomoč uporabnikom. Gorenjska mreža 10 električnih polnilnic, v lasti Elektro Gorenjska, se je pridružila celjski mreži električnih polnilnic in mreži Elektro Ljubljana. V omenjenem projektu Elektro Gorenjska nastopa v vlogi regionalnega distributerja, ki  omogoča električno infrastrukturo, Gorenjske elektrarne pa se v njem vključujejo pri izvedbenem delu, postavitev polnilnih postaj, zaledne pisarne in ostalih omenjenih aktivnosti.

Pismo podpore in Memorandum o sporazumu za širjenje infrastrukture za polnjenje električnih vozil sta protokolarna dokumenta s katerima se župani in ostali deležniki zavezujejo k ukrepom in, ali podpori k širjenju električne mobilnosti. Podpisniki Memoranduma o sporazumu soglašajo, da bodo opredelili najboljše možne vloge javne uprave pri načrtovanju transnacionalnega in interoperabilnega omrežja za polnjenje električnih vozil, določili minimalna pravila za postavitev interoperabilne e-polnilne infrastrukture glede na evropske standarde, izboljšali obstoječo infrastrukturo, sprejeli integrirano, transnacionalno kartografsko orodje, ki navaja razpoložljivo infrastrukturo električnih polnilnih postaj, krepili komunikacijo med javnimi upravami, kot temeljno sredstvo za kakovostne rezultate in zagotavljali sinergije med zasebnim in javnim prevozom v celovitem prostorskem načrtovanju. Memorandum sporazuma je do sedaj podpisalo 16 županov iz občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Mestne občine Kranj, Naklo, Radovljica, Preddvor, Škofja Loka, Šenčur, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica ter Elektro Gorenjska in Gorenjske elektrarne, Turizem Bled, Turizem Bohinj ter Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj. Pismo podpore pa poleg naštetih podpisnikov Memoranduma še Občina Cerklje na Gorenjskem.

 

Izjava predsednika uprave Elektro Gorenjska, dr. Ivan Šmon, MBA


Skupina Elektro Gorenjska, ki jo sestavljajo podjetja Elektro Gorenjska, Gorenjske elektrarne, in GEK Vzdrževanje, je in bo pomemben člen pri razvoju e-mobilnosti v gorenjski regiji. Že sedaj zagotavljamo najvišjo možno stopnjo zanesljive in kakovostne oskrbe z električno energijo.

Kljub temu elektrifikacija prometa za distribucijsko omrežje predstavlja velik izziv. Z uporabo vse večjega števila električnih vozil in posledično njihovega polnjenja z elektriko, se bodo konične obremenitve distribucijskega sistema ekstremno povečale. To bo od nas, distribucijskih podjetij, zahtevalo veliko dodatnih vlaganj za zagotovitev ustrezne energetske infrastrukture.

Cilj, ki smo si ga zadale družbe v Skupini Elektro Gorenjska, je vzpostavitev fleksibilnega distribucijskega omrežja z uporabo naprednih tehnologij, ki bo kos prihajajočim zahtevam trga oz. uporabnikom omrežja.

V podjetjih v Skupini Elektro Gorenjska smo aktivno vključeni v razvoj in postavitev električne polnilne infrastrukture že več let. V lasti imamo 10 polnilnih postaj za e-avtomobile, ki so bile postavljene v okviru evropskega projekta za zagotavljanje interoperabilnosti v alpskem prostoru in s tem tudi promocije uporabe e-vozil. Hkrati v hidro in sončnih elektrarnah proizvajamo čisto in zeleno energijo brez emisij CO2. Električna energija je proizvedena lokalno in na tak način zagotavljamo optimalno izrabo energije v regiji, tako z ekonomskega kot tudi z ekološkega vidika.

Razvoj e- mobilnosti predstavlja za Skupino Elektro Gorenjska velik izziv in hkrati tudi priložnost, da izkoristimo svoj inženirski potencial in z implementacijo najsodobnejših rešitev omogočimo čim hitrejši prehod v nizkoogljično družbo.

 

Izjava za javnost, župan Občine Žiri, mag. Janez Žakelj

V Žireh se zavedamo pomena ohranjanja čistega okolje. V lanskem letu smo tako sprejeli Celostno prometno strategijo, kjer se v ospredje postavlja najbolj ranljivo skupino v prometu, pešce in kolesarje. Zavedamo se, da je pomembno razvijati trajnostno mobilnost in povečevati uporabo zelene energije. Začrtali smo si smernice, ki jim bomo v prihodnjih letih sledili, da bomo še naprej zmanjševali obremenitve našega okolja. Med drugim sodelujemo v širšem projektu z naslovom E-nostavno na kolo, v katerem se povezuje pet lokalnih akcijskih skupin iz Gorenjske. V projektu bomo po celotni regiji postavili električne polnilnice, servisne stebričke, dobavili nekaj električna koles ter organizirali dodatne aktivnosti v zvezi z ozaveščanjem o e-kolesarjenju. Dogovarjamo se tudi o postavitvi polnilnih postaj za električne avtomobile v Žireh.

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.