Pomoč ranljivim skupinam v svetu pametnih števcev

O projektu C.H.A.N.G.E.R.S. smo pisali že v junijskih e-novicah. Potekala bodo štiri srečanja projektnih skupin z Malte, Madžarske, Italije in Slovenije. Glavne teme so energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije in trajnost v gospodinjstvih.

Prvo srečanje projektnih skupin (Join Staff Training) je potekalo virtualno v dneh 26., 30. in 31. 8. 2021, in sicer je izobraževanje na temo Pomoč ranljivim skupinam v svetu pametnih števcev izvedel projektni partner z Malte. Po kratki predstavitvi sodelujočih, s poudarkom na izkušnjah posameznika z obravnavanega področja, smo se dotaknili definicije energetske revščine, ki kot izraz socialne politike opisuje povezavo med revščino in stroški energije. Na eni strani opisuje naraščajoče stroške energije, kot tveganje revščine, na drugi pa težave revnih v industrializiranih državah pri plačevanju naraščajočih stroškov energije.

Ena izmed opredelitev energetske revščine je tudi ta, da naj bi bila energetsko revna tista gospodinjstva, ki za zagotavljanje primerno toplega stanovanja in druge energetske storitve porabijo več kot 10 % svojih prihodkov.

Na temo energetske revščine je že potekal evropski projekt SMART-UP, ki nam je bil predstavljen kot delo z gospodinjstvi, ki se spopadajo z vprašanji revščine. Zaradi energetske revščine namreč trpi vse več ranljivih potrošnikov. Zahvaljujoč ukrepu usposabljanja, namenjenega  socialnim delavcem in tehničnim sodelavcem, ki zaradi uporabe energentov prihajajo v stik z ranljivimi skupinami, projekt dokazuje, kako se je mogoče uspešno boriti proti pojavu energetske revščine.

Cilj izobraževanja je povečati ozaveščenost ranljivih družin o porabi energije v gospodinjstvu in jim pomagati pri sprejemanju novih energetsko učinkovitih navad porabe z usposabljanjem in pomočjo oz. informacijami energetskih tehnikov, ki kot osebje v prvi liniji delajo z ranljivimi potrošniki.

Predavatelj je poudaril, kako prepoznati ranljive odjemalce in kako jim pomagati pri premagovanju posebnih težav, s katerimi se srečujejo pri porabi energije (ogrevanje doma, uporaba gospodinjskih aparatov, razsvetljava, izolacija sten…), kako pregledovati račune za porabljeno energijo, ki jih kot najemniki niti ne prejmejo na vpogled. Revna gospodinjstva namreč nikoli ne vedo, če bodo uspela poravnati visoke račune porabe energije. Seznanil je z dejstvom, da je zaradi neustreznih prostorov za bivanje veliko bolezni in celo smrti tako zaradi prevročih, kot premrzlih stanovanj. Najbolj ranljivi so starejši in otroci. Takšne družine, za katere moramo zelo paziti, da jih ne stigmatiziramo, imajo običajno veliko otrok, pretežno odsotnega očeta, matere brez zaposlitve, z njimi živijo obnemogli stari starši, prisotna sta tepež in alkohol. Imajo slabe  električne aparate, velike porabnike energije. Pomembno je premostiti ovire pri ozaveščanju o energetski učinkovitosti, znižati stroške, onesnaženje, s tem globalno segrevanje.

Ob obisku obravnavanega gospodinjstva je potrebno vzpostaviti zaupen odnos, a vendar ohraniti profesionalnost tudi s podpisom pogodbe, izpolnitvijo vprašalnika, delitvijo letaka z uporabnimi informacijami. Predstavi se namen obiska, napotki morajo biti kratki in enostavni glede na videno situacijo, pomembna so navodila o zmožnosti branja računov porabe energije ter predvsem informacije, na kakšen način se energija lahko prihrani. Del obiska je tudi svetovanje o ravnanju z denarnimi sredstvi, ustvarjanje družinskega proračuna, ki upošteva prihodke in varčno načrtuje izdatke.

Prijavite se na naše e-novice!.