Poročilo iz Akademije lokacijskega managementa – mednarodna delavnica Slovensko-Avstrijskega sodelovanja

Kapfenber, Leoben, 28. november 2019

Priročnik za lokacijski management

En od glavnih rezultatov projekta Innovative Location je Priročnik za lokacijski management (upravljanje lokacij znotraj posamezne poslovne cone v občini) – praktični priročnik v pomoč občinam in organizacijam pri vzpostavljanju in vodenju profesionalnega lokacijskega managementa znotraj poslovnih con. Pokriva tako teoretične osnove kot tudi praktične metode in postopke za razvoj lokacij, organizacijo lokacij in lokacijski marketing.

Slovenska verzija priročnika je trenutno še v osnutku, bo pa brezplačno na voljo na spletni strani BSC Kranj.

Nemška verzija priročnika je na voljo tukaj: www.areamstyria.com/standortmanagement-handbuch.htm

Udeleženci akademije so v praktičnem delu akademije zbrali in ocenili najpomembnejše izzive in trende na področju upravljanja in promocije lokacij izven urbanih območjih. Izbrane prioritete bodo v projektu Innovative Loaction še obravnavane – predvsem v smeri oblikovanja ukrepov in priporočil za občine, ki so na takih območjih.

Obravnavana vprašanja:

Kateri trendi najbolj vplivajo na vašo občino kot območje izven urbanega območja? (Kakšne so potrebe podjetnikov glede na te trende? Kako lahko podjetnikom najbolj pomagamo preseči slabosti lokacije?)

 • odhod mladih iz občine, zaradi študija v bolj urbanih območjih,
 • pomanjkanje izkušene in usposobljene delovne sile,
 • centralizacija storitev in javnih delovnih mest v mestnih središčih.

Analiza lokacij in razvoj lokacij (Kateri lokacijski dejavniki so lahko prednost za privabljanje podjetnikov v občino izven mestnih središč?)

 • boljša kakovost življenja za delovno silo,
 • vzpostavitev centrov za usposabljanje in spodbujanje inovativnosti v podjetjih,
 • višja kvaliteta podpornih storitev za podjetnike in bolj individualen pristop.

Lokacijski marketing in organizacija lokacij (Katere so glavne prednosti občin izven mestnih središč? Kateri so najpomembnejši promocijski kanali za lokacijski management?)

 • boljša delitev in ravnovesje delovnega in prostega časa,
 • boljše podporno okolje za podjetja,
 • bolj oseben pristop pri izvajanju javnih storitev in podpore,
 • mreže podjetnikov in podpornih organizacij na regionalni ravni,
 • podporne kontaktne točke (one-stop-shops) za investitorje,
 • osebni kontakti.

Priporočila Švedske

Mednarodno dimenzijo sta Akademiji dala predstavnica regije Halland, oddelek za Regionalni razvoj, Ann-Mari Bartholdsson in predstavnik Univerze Halmstad, oddelek za Inovacije digitalnih storitev, Pontus Wärnestål. Predstavila sta več pristopov k oblikovanju prihodnjih politik na področju regionalnega razvoja.

O projektu Innovative Location

Je projekt bilateralnega sodelovanja Interreg Slovenia – Avstrija, v katerem sodelujeta dva slovenska partnerja BSC Kranj in ZRS Bistra Ptuj ter dva avstrijska partnerja Area m styria GmbH in Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH in se odvija med 1. julijem 2018 in 30. junijem 2021.

Cilj projekta je preko tesnega sodelovanja med sodelujočimi regijami in občinami posredno vključenimi v projekt (vsak projektni partner je vključil vsaj 4 občine iz svoje regije) izmenjati izkušnje in znanje, prenesti dobre prakse in vzpostaviti nove bilateralne modele in standarde na področju lokacijskega managementa.

 

Prijavite se na naše e-novice!.