Poziv podjetjem za inovativne IKT rešitve oskrbe starejših na domu

Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) izvaja projekt HoCare 2.0 , v okviru programa Srednja Evropa, katerega namen je s soustvarjanjem zagotoviti oskrbo na domu, prilagojeno prejemniku. Tako bi lahko starejši ostali v svojih domovih, živeli samostojno in normalno življenje ter se dostojanstveno starali.
Do leta 2060 bo vsak tretji Evropejec starejši od 65 let, kar uvršča srebrno ekonomijo v eno od najhitreje rastočih gospodarskih področij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ker mnoge rešitve za starejše, ki temeljijo na digitalni osnovi med prejemniki oskrbe niso dobro sprejete, je vse večja potreba po vključevanju starejših v sam postopek snovanja izdelkov.
 
V okviru projekta HoCare 2.0 zato izvajamo pilotni ukrep, kjer je glavni cilj razvoj in zagotavljanje inovativnih rešitev za socialno in zdravstveno oskrbo na domu s pomočjo soustvarjanja, ki vključuje starejše prejemnike oskrbe (končne uporabnike) in njihove družinske člane.
 
Zato vabimo mikro, mala in srednja podjetja iz Slovenije, ki imajo idejo o inovativni rešitvi za zdravstveno ali socialno rešitev oskrbe na domu, da nam jo predstavijo.
 
 
Inovativna rešitev (oprijemljiv izdelek, programska oprema ali aplikacija) mora temeljiti na informacijsko komunikacijski tehnologiji (IKT).
 
Ideja rešitve naj naslavlja eno od ključnih potreb, ki so jo opredelili končni uporabniki oskrbe, in ki so podrobneje predstavljene v prilogi 1.
 
Izbrano idejo potem s pomočjo soustvarjanja (co-creation, ki je bistvo HoCare 2.0 projekta), skupaj pripeljemo do realizacije.
 
Razvito idejo bomo nato predstavili več kot stotim zainteresiranim deležnikom iz 6 držav (Češka, Madžarska, Poljska, Slovenija, del Nemčije, del Italije) in na EU konferenci "Evropski teden regij in mest”, ki je daleč največji dogodek s področja regionalne politike v EU.
 
Ni torej potreben delujoč produkt, pač pa ideja, ki išče mednarodno publiko in ki se razvije v okviru HoCare 2.0 projekta.
 
Če imate idejo o inovativni rešitvi, vas prosim, da nam pošljete kratek opis inovativne ideje in kontaktno osebo, pri kateri lahko dobimo več informacij.
 
 
Vaše predloge pričakujemo do 18.11.2020, na elektronskem naslovu: jana.franetic@bsc-kranj.si
 
PS. Vsebinska merila in dodatna pojasnila so v nadaljevanju dokumenta v prilogi 1.
 
 
 
Prijavite se na naše e-novice!.