Pozor! Vpis v Register dejanskih lastnikov

Obveza vpisa v Register dejanskih lastnikov velja od januarja 2018, prinesel pa jo je zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Kdo mora biti vpisan v register?

V register dejanskih lastnikov morajo biti vpisane vse pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije (razen nekaterih izjem), ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Sloveniji.

Kaj pa s.p.?

Torej, lastnike morajo vpisati podjetja, pa tudi društva. Vpis pa ni potreben denimo za espeje ter tudi enoosebne deooje, če je fizična oseba edini družbenik in hkrati edini zastopnik.

Kje opravite vpis?

Register je dostopen na spletni strani AJPES. In tam lahko tudi opravite vpis. To storite prek aplikacije eRDL na AJPES.

Kateri lastniki morajo biti vpisani?

V register morajo biti vpisani imetniki delnic, deležev in glasovalnih pravic, ki imajo delež večji od 25 odstotkov. Oseba z manjšim deležem se lahko vpiše samo, če pravno osebo nadzoruje na drugačen način (denimo ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe …).

Smo novo podjetje. Koliko časa imamo, da se vpišemo?

Poslovni subjekti, ki so obstajali pred vzpostavitvijo registra dejanskih lastnikov, so imeli dolžnost vpisa v register dejanskih lastnikov do 19. januarja 2018 . Če pa imate novoustanovljeno podjetje, se morate seveda na novo vpisati v ta register, in sicer v osmih dneh od vpisa poslovnega subjekta v Poslovni register Slovenije ali davčni register.

Enako velja za morebitne spremembe v lastništvu: tudi tu mora biti nov lastnik vpisan v osmih dneh.

Je dejanski lastnik lahko podjetje?

Ne. Dejanski lastnik je fizična oseba, ki je končni lastnik pravne osebe ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.

Pri gospodarskem subjektu se za dejanskega lastnika šteje fizična oseba, ki:

  • je posredno ali neposredno imetnik zadostnega poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta, ali je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z zadostnim deležem ali
  • ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta; oziroma
  • gospodarskemu subjektu posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve poslovodstva gospodarskega subjekta pri odločanju o financiranju in poslovanju.

 

Če v registru ne bo vpisanega dejanskega lastnika, so predvidene globe med šest tisoč in 60 tisoč evri za pravno osebo ter med 400 in dva tisoč evri za odgovorno osebo. FURS je pravkar izrekel več kot 1,7 milijona kazni zaradi nevpisa v register dejanskih lastnikov.

 

Vir: Finance.si

Prijavite se na naše e-novice!.