Predstavitev Načrta za okrevanje in odpornost na seji Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija

Finančni ministri EU so konec julija 2021 na virtualnem zasedanju podprli še štiri nacionalne načrte za okrevanje in odpornost, poleg slovenskega tudi nacionalne načrte Hrvaške, Cipra in Litve. Vsebino slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost so predstavniki SVRK in resornih ministrstev predstavili tudi članom kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Na pobudo Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija je 2. 6. 2021 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekala predstavitev nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 28. 4. 2021 in 30. 4. 2021 poslala na Evropsko komisijo. Na predstavitvi so sodelovala ključna ministrstva.

 

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je delovala kot koordinacijski organ za pripravo Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju Načrt), je predstavila povzetek dokumenta s finančnimi razdelitvami. V času priprave Načrta so zelo intenzivno potekale priprave vsebin, oblikovanje reform, številna usklajevanja z različnimi deležniki in tehnični sestanki z Evropsko komisijo. Skozi ta proces so se izčistila štiri razvojna področja: zeleni prehod; digitalna preobrazba; pametna, trajnostna in vključujoča rast; zdravstvo in socialna varnost. Povedala je, da se objave prvih razpisov s strani ministrstev načrtujejo že jeseni.

 

Podrobneje so načrtovane ukrepe na svojih področjih predstavili predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Predstavitvam je sledila razprava z vprašanji udeležencev. Največ vprašanj je bilo postavljenih na temo pričetka javnih razpisov in upravičenosti stroškov. Predstavniki ministrstev so pojasnili, da bodo najave javnih razpisov z merili in pogoji predhodno objavili, da bodo imeli prijavitelji dovolj časa za pripravo. Upravičenost stroškov iz Načrta naj bi bila načeloma od 1. 2. 2020 oziroma je odvisno od tega, kako bodo zastavljeni posamezni razpisi. Do konca leta 2024 morajo biti podpisane vse pogodbe, stroški pa se bodo lahko uveljavljali do konca avgusta 2026.

 

Zaključne misli je podala predsednica Razvojnega sveta KRZS mag. Lilijane Madjar, ki je tudi moderirala predstavitev. Poudarila je pomembnost dogodka, saj je udeležba vseh ključnih ministrstev pokazala, da sta povezovanje in sodelovanje bistvenega pomena. Občine bodo lahko s pomočjo Načrta pridobile sredstva, ki jih nujno potrebujejo za nadaljnji razvoj in spopadanje z vsemi izzivi, ki jih je prineslo zadnje leto in pol zaradi COVID-19 situacije.

 

Več o Načrtu za okrevanje in odpornost vključno s finančnimi razdelitvami za posamezne komponente najdete na spodnji povezavi: Načrt za okrevanje in odpornost — Slovenščina (eu-skladi.si)

Prijavite se na naše e-novice!.