Predstavitev programa LIFE gorenjskim podjetjem

Program LIFE je evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Nepovratna sredstva iz tega programa so na voljo tudi podjetjem. Informacije o tem so gorenjska podjetja dobila na delavnici v Kranju.

Informativna delavnica, ki jo je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z RRA Gorenjske, je potekala 17. marca 2017, v Podjetniškem centru v Kranju. Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor so predstavili program LIFE in priložnosti, ki jih prinaša za podjetja. Preko primerov aktualnih LIFE projektov so udeleženci dobili vpogled, kakšne projekte podpira LIFE ter prejeli informacije o poteku razpisa in priprave prijave. Dogodka se je udeležilo 8 predstavnikov gorenjskih podjetij.

Ministrstvo za okolje in prostor izvaja tudi praktične LIFE delavnice za pripravo prijave na razpis. Prva je bila izvedena marca v Ljubljani, udeležilo pa se je je kar 50 oseb. Na spletni strani Life Slovenija so na voljo vsa gradiva, predstavitve in fotografije z delavnice, v kratkem bodo dostopni tudi video posnetki predavanj. Naslednja delavnica bo predvidoma 9. maja 2017 v Ljubljani.

Tukaj lahko preverite, če je vaša projektna ideja primerna za financiranje iz programa LIFE, za vse dodatne informacije pa vabljeni k spremljanju spletne strani Life Slovenija.

Prijavite se na naše e-novice!.