Predstavitev projekta InduCCI

V projektu InduCCI (program Interreg Central Europe) se industrijske regije združujejo, da bi se lotile izziva spodbujanja kulturnih in kreativnih industrij (KKI). S politikami in usposabljanji nameravamo vzpostaviti podporne okvire za KKI v industrijskih regijah - na regionalni, nacionalni ravni in ravni EU. S pilotnimi akcijami bomo raziskovali potencial KKI kot gospodarskega akterja in inovatorja, pa tudi gonilo družbenih sprememb in novega podjetništva.
Ker v Sloveniji beležimo izjemno rast KKI, naj vam nekoliko približamo terminologijo, elemente in razvoj tega sektorja. Kulturne in kreativne industrije, čeprav vedno prisotne, nikoli niso bile deležne toliko pozornosti kot danes. Vsako resno gospodarstvo jim že daje pomen, subvencije, začetna sredstva, organizira konference itd. Ta sektor zajema široko paleto področij in podružnic, ki so vse bolj zastopani in naraščajo v številu subjektov in zaposlenih.
 
Kulturne in kreativne industrije so opredeljene kot niz gospodarskih dejavnosti, namenjenih ustvarjanju in izkoriščanju znanja in informacij. Ta sektor je znan tudi kot kreativna ekonomija ali kulturna industrija in predstavlja kombinacijo elementov ustvarjalnosti in poslovanja za dosego gospodarskega razvoja.
Ko gre za ustvarjalne industrije v Sloveniji, te niso novost. Že od nekdaj poznamo prakso »ustvarjalnih obrti«, ki vključujejo krojenje, pletenje, tkanje, izdelovanje nakita, delo s krznom ali na primer z usnjem. Danes ustvarjalne industrije v Sloveniji vključujejo stare obrti, vendar vključujejo tudi nekaj povsem drugega.
 
Kaj danes sploh mislimo pod pojmom kreativna industrija?
Čeprav lahko rečemo, da se ta koncept v vsaki državi razlikuje v podrobnostih, vključuje več ali manj iste elemente. Predvsem:
  • Založništvo
  • Tiskani mediji
  • Grafična industrija
  • IT sektor in razvoj programske opreme
  • Trženje
  • Glasbena in filmska industrija
  • Oblikovanje
  • Radio in televizija
  • Moda
  • Stare obrti
 
S pomočjo InduCCI projekta bi lahko preko KKI nastal nov pionirski duh v srednjeevropskih industrijskih regijah, ki bi oživil kulturno dediščino in razvil ugled, po katerem so bile te regije nekoč znane in prepoznane.
 
Več o projektu pa tukaj.
 
Prijavite se na naše e-novice!.